Nyheter

Hitta nyheter från

2024-03-28

Sex miljoner i forskningsstöd för att utveckla Landvetter Södra

Statliga forskningsrådet Formas har beviljat sex miljoner kronor till forskning om hur utformningen av byggnader och livsmiljöer i Härryda kommun kan bidra till att stärka människors hälsa och välbefinnande. Det innebär att den nya stadsdelen Landvetter Södra och andra platser i kommunen kan byggas och utvecklas med stöd av helt ny forskning. Allt fler kommuner vill bidra till invånarnas hälsa i utvecklingen av stadsmiljöer. Ett dilemma är att forskningsrön saknas kring vilka fak...

2023-12-20

Ny organisation när bolaget tar nästa steg 

Landvetter Södra har nu kommit in i en mer konkret fas med en beslutad målbild och avgränsning för den första detaljplanen inom etapp 1. För detta nya viktiga skede stärker bolaget upp organisationen med en ny roll som kombinerad vd och projektchef.    Samtidigt kommer nuvarande vd Maria Ådahl under våren 2024 få en ny roll som innovations- och utvecklingschef. Maria är vd för LSUAB till dess rekryteringen av ny vd och projektchef är klar.  - Det är ett strategiskt viktigt s...

2023-09-25

Höstseminarium 12 oktober: Hållbarhet och den första etappen

[caption id="attachment_7584" align="alignright" width="294"] En tidig illustration över den första detaljplanen som ligger i den nordöstra delen av Landvetter Södra-området. Skiss: Mareld arkitekter[/caption] Välkommen på höstseminarium med fokus på hållbarhet!   En första detaljplan kan skapa plats för cirka 800-1 000 bostäder i Landvetter Södra. I projektet pågår nu analyser av landskap och behov för att skapa miljöer som är berikande och inkluderande. Här är...

2022-09-15

Webbinarium tema Framtidens mobilitet

Välkomna på webbinarium tema Framtidens mobilitet  

2022-05-11

Framtidens energi - varifrån kommer den och vilket ansvar har brukaren?

Välkomna till webbinarium tema energi När: 23 maj, kl 08.00-09.00 Var: via Zoom Anmälan: via mail till landvettersodra@harryda.se senast 20 maj Program Koncept och framgångsfaktorer för positiva energidistrikt – så kan stadsdelar stå för sin egen energi - Sofia Sparr, Miljöstrateg E.ON Elnätet – utmaningar och möjligheter - Charlotte Simonsson, Teknikchef Härryda Energi Energi och undermarken -utvinning och energilagring - Fredrik Mossmark, Teknologie dok...

2022-03-24

Årsstämma 2022

2022-02-16

Att bygga en stad i digital tvilling

[caption id="attachment_7392" align="alignleft" width="850"] Bildcred: Digital Twin Cities Center[/caption]   Vi bjuder in till ett digitalt frukostmöte med fokus på digital tvilling i stadsutveckling. Vad betyder det? Hur gör man och varför ska man bygga digitalt? Ni kan även skicka in frågor under träffen. Medverkande: Anders Logg, föreståndare Digital Twin Cities Center, Chalmers, Liane Thuvander, biträdande professor,Chalmers. Representanter från Landvetter Södr...

2021-11-26

Vad kostar det att bygga en stad och hur räknar man?

Vi bjuder in till ett digitalt frukostmöte med fokus på exploaterings- och samhällsekonomi i stadsutveckling. Ni kan även skicka in frågor under träffen. Medverkande: Bo Ekström, ekonomichef Härryda kommun, Lars Henriksson, affärsutvecklare Skanska, representanter från Landvetter Södra Utveckling AB är också med och kan svara på frågor. NÄR: Fredag den 3 december klockan 8.10-9.00 HUR: Digitalt via Zoom ANMÄLAN: Om du vill vara med skickar du e-post med namn till: ...

2021-08-26

Nyfiken på projekt Landvetter Södra? - Infoträff för medborgare i Härryda kommun

Vi bjuder in till en digital Infoträff där vi berättar om projektet och var vi befinner oss nu. Ni kan även skicka in frågor under träffen. Medverkande: Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande, Patrik Linde oppositionsråd kommunstyrelsen Härryda kommun, Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB. NÄR: Torsdag den 9 september klockan 18.00-19.00 HUR: Digitalt via Zoom ANMÄLAN: Om du vill vara med skickar du namn och e-post till: landvettersodra@harryda.se OSA: 8 se...

2020-12-14

Film: Infoträffen 25 november 2020

En till två gånger per år arrangerar Landvetter Södra Utveckling en Infoträff för att berätta om det senaste som hänt i projektet Landvetter Södra. Den 25 november hölls en digital presentation som även filmades. Missade du tillfället? Se hela presentationen här:   ...

2020-05-28

Därför utvecklar vi Landvetter Södra

Just nu pågår samråd av förslag till Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Landvetter Södra. Kommunalråden Patrik Linde (S) och Per Vorberg (M) berättar om varför en ny stad behövs och om valet av plats att bygga på.   Mellan den 20 april och den 17 juni kan du tycka till om förslaget till FÖP. Mer info och underlag finns på Härryda kommuns hemsida. Här kan du läsa kort fakta_plan LS_samråd av Landvetter Södra som nu planerar för etapp ett....

2020-05-11

Årsberättelse 2019 LSUAB

Landvetter Södra Utveckling ABs årsstämma genomfördes i år per capsulam, det vill säga utan fysiskt möte. Hör bolagets vd Maria Ådahl presentera årsberättelsen 2019.  ...

2020-04-23

Fördjupad översiktsplan ute på samråd

Härryda kommun har sedan våren 2016 arbetat med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Landvetter Södra. Den 2 april beslutade kommunstyrelsen i Härryda kommun att förslaget till en FÖP för Landvetter Södra ska ut på samråd. I Landvetter Södra planeras det för en ny hållbar stad som på sikt ska rymma minst 25 000 invånare. Staden ska vara unik genom att den, enligt politiska inriktningsmål, ska vara innovativ, modern, internationell och mänsklig. Syftet med för...

2020-02-27

Vi rekryterar!

Vi söker nu en talangfull och strukturerad projektledare, som med energi och engagemang vill vara med som en av de första på plats för att bygga bolaget Landvetter Södra Utveckling AB – ett ungt kommunalt bolag, bildat 2018. Du har en bakgrund inom projektledning, fastighets- eller stadsutveckling. Det långsiktiga målet är att utveckla Landvetter Södra till en attraktiv hållbar stad för minst 25 000 invånare. Arbetet görs utifrån ledorden mänsklig, modern, innovativ och internat...

2020-02-27

Pressmeddelande: Näringsminister Ibrahim Baylan besöker Landvetter Södra Utveckling

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet I samband med att näringsminister Ibrahim Baylan gör en turné i Västra Götalandsregionen för att diskutera företagandets villkor kommer han till Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling. Besöket sker den 24 januari då bolaget tillsammans med representanter för konsortiet och Härryda kommun presenterar ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt Landvetter Södra. - Redan 2017 pekade regeringens samordnare för utredningen Samor...

2020-02-27

Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling del av Business Swedens team för samarbete kring Australiens miljardsatsning på stadsutveckling

Business Sweden inleder partnerskap kring Australiens största investering någonsin i smarta städer då de satsar på utbyggnaden av Sydney i Western Sydney City Deal. Dealen innefattar utvecklandet av en ny stad runtom den redan annonserade investeringen i en ny flygplats i Western Sydney. - Landvetter Södra Utveckling har bjudits ned för att introducera hur vi i Sverige arbetar inom utveckling av smarta städer, säger Martin Ekberg, handelssekreterare för Australien på Business Swe...

2020-02-27

Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling utbyter kunskap med Liverpool

Som ett led i att utveckla en internationell, hållbar stad tecknar Landvetter Södra Utveckling en avsiktsförklaring med Liverpool, Australien. Samarbetet innebär att städerna kommer att dela kunskap om hållbar stadsutveckling bland annat genom mediet Minecraft. - Att samarbeta över landsgränser är en förutsättning för att få effekt på riktigt när det gäller att skapa framtidens hållbara och innovativa städer. Att samarbeta med Liverpool, som står inför liknande utmaningar,...

2019-12-16

Pressmeddelande: Landvetter Södra deltar i näringslivsdelegation till Sydkorea

I samband med statsminister Stefan Löfvens besök till Sydkorea deltar Landvetter Södra Utveckling, tillsammans med 60 bolag och organisationer, i en näringslivsdelegation som besöker Seoul den 17-19 december. Besöket sker med anledning av att Sverige och Sydkorea firar 60 år av diplomatiska relationer och syftar till att utveckla samarbeten och affärsmöjligheter för svenska företag. - Vi är stolta över möjligheten att som enda svenska stadsutvecklingsprojekt medverka på resan o...

2019-10-17

Inbjudan: Företagsträff 10 december

Intresset för Landvetter Södra är stort och vi ser samverkan som en viktig framgångsfaktor för att lyckas med uppdraget att bygga en ny hållbar stad. Därför vill vi bjuda in er företagare som är intresserade av att vet mer om var vi befinner oss i projektet och vad som är på gång: När: tisdag den 10 december kl 10.00-12.00 Var: Råda rum, Kyrkvägen 45 Anmäl dig via mail till landvettersodra@harryda.se med info: Namn: Bolag: Mobilnummer: Välkomna!...

2019-09-26

Nyhet: Avsiktsförklaring för Landvetter Södra etapp ett godkänd av Kommunstyrelsen i Härryda kommun

Bildandet av konsortium för utveckling av den nya, hållbara staden Landvetter Södra etapp ett tar nu nästa steg. Kommunstyrelsen i Härryda kommun godkände igår en avsiktsförklaring om samverkan mellan sex byggaktörer, Landvetter Södra Utveckling och Härryda kommun. Avsiktsförklaringen signerades av parterna den 9 september. Byggaktörerna som signerat avtalet tillsammans med Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling är de bolag som i hård konkurrens valdes ut våren 20...

2019-09-18

Lyckat deltagande på Nordic Property Expo 2018

Två dagar på konferensen Nordic Property Expo resulterade i två priser för Härryda kommun. Kommunen utnämndes till ”Årets kommun” när Sveriges Byggindustrier i väst delade ut priser för bästa byggdialog. Kontakten med kommunens tjänstemän, konkurrens på lika villkor och ett gynnsamt klimat för exploatering, bygg och fastighetsverksamheter är det som byggaktörerna uppskattar mest med Härryda kommun. Och att intresset för Landvetter Södra bara växer visar...

2019-07-02

Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling inleder samarbete med statlig utredning för innovativ stadsutveckling

Under Almedalens andra dag signerar Landvetter Södra Utveckling avtal med regeringens utredning Samordning för bostadsbyggande om samverkan kring innovationsstrategier för den hållbara staden Landvetter Södra i Härryda kommun. Målet är att utveckla en metod för att arbeta med innovationer i nya stadsdelar för att sedan kunna sprida arbetssättet till andra svenska kommuner och på sikt även internationellt. – Vi har ett uppdrag från regeringen att stötta svenska kommuner som...

2019-06-27

Vi ses i Almedalen!

Landvetter Södra Utveckling finns på plats i Almedalen även i år. Vi har bland annat ett seminarium med våra partners i regi av Gröna Städer. På scenen ser vi Ola Serneke - vd Serneke, Mikael Matts – vice vd Skanska Sverige, Michael Ekberg – regionchef Riksbyggen Bostad Väst och vår vd Maria Ådahl. Temat för seminariet är Hur staten kan bidra till att skapa hållbara städer – med fokus på att få en fungerande infrastruktur. En stor del i att kunna skapa en stad med så...

2019-06-26

Landvetter Södra ska byggas med digital tvilling – nationell satsning beviljad av Vinnova

Vinnova beviljar ansökan om att utveckla center för digitala tvillingar i stadsutveckling. Ett starkt konsortium bestående av 28 svenska och internationella partners med basen på Chalmers ska samverka inom Digital Twin Cities. Landvetter Södra är en del av satsningen. Spetsforskning kommer att bedrivas inom åtta olika forskningsområden som täcker in alla de aspekter som krävs för att utveckla digitala tvillingar i stor skala, och utnyttja de möjligheter detta ger för arkitektur, st...

2019-06-12

Rekrytering: Erfaren projektledare i Stads- och Fastighetsutveckling

Om arbetsplatsen (English speaking? Here is the ad in English: We are hiring_eng) Vill du vara med och leda Sveriges kanske just nu mest spännande stadsbyggnadsprojekt? Vi söker nu en erfaren, kreativ och strukturerad samhällsbyggare. Vi söker dig som med energi och engagemang vill vara med som en av de första på plats för att bygga bolaget Landvetter Södra Utveckling AB – ett nystartat kommunalt bolag. Vi söker dig med expertis inom projektledning, fastighets- och sta...

2019-05-28

Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling skriver intentionsavtal med energibolaget E.ON

  Hållbara energilösningar är ett av de prioriterade områdena när den nya staden Landvetter Södra ska utvecklas. För att ligga i framkant och kunna påverka riktning behöver Landvetter Södra Utveckling samarbeta på bred front med flera aktörer. Först ut som samverkanspartner inom energi är E.ON som bolaget nu skriver intentionsavtal med. – Vårt övergripande mål är att utveckla en ny hållbar stad för minst 25 000 invånare. Därför känns det bra att ha med en etabl...

2019-05-24

Artikel: Härryda Kulturpark – i Sydkorea

I veckan presenterade vd Maria Ådahl Landvetter Södra på Framtidsseminariet Göteborg 400+ arrangerat av Fastighetssverige. Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö var också på plats och hyllade satsningen. Läs hela artikeln här: Härryda Kulturpark – i Sydkorea ...

2019-05-06

Pressmeddelande: Så blir logotyperna för Landvetter Södra

Ett av Sveriges största och mest unika stadsutvecklingsprojekt, Landvetter Södra har nu fått en logotyp. Även det kommunala bolaget Landvetter Södra Utveckling AB, som har uppdraget att driva arbetet att utveckla staden, har nu en grafisk profil och logotyp. Båda logotyperna har tagits fram av kommunikationsbolaget Infab. – Vi tilltalades av att symbolens tre färger står för de tre dimensionerna inom hållbarhet: rosa står för det sociala, grönt för det ekologiska – skog och...

2019-03-25

Pressmeddelande: Sex byggherrar utvalda att utveckla Landvetter Södra

I ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås, nära till Göteborg Landvetter Airport ska en helt ny stad för minst 25 000 invånare byggas med start 2020. Landvetter Södra Utveckling AB har nu beslutat om de sex byggherrar som tillsammans med bolaget och Härryda kommun ska utveckla Landvetter Södra – en modern, internationell, innovativ och mänsklig stad.  -Intresset för Landvetter Södra är stort, vilket är oerhört roligt. Efter en lång och noggrann process med mång...

2019-02-18

Stort intresse bland aktörer att vara med och bygga Landvetter Södra

Den 8 februari var sista dagen för intresseanmälan om att vara med och bygga etapp ett av framtidens stad i Landvetter Södra. Närmare 40 bolag vill vara med och utveckla det största utvecklingsområdet i Härryda kommun. Byggherrar, arkitekter och energibolag i framkant finns med bland de sökande. I denna första etapp, som omfattar ca 15 ha, har Landvetter Södra Utveckling AB för avsikt att välja ut 3-8 aktörer som i långsiktig samverkan planerar och genomför utvecklingen tillsamma...

2019-01-10

Medlemskap i Gröna Städer

Nu är Landvetter södra utveckling AB medlem i Gröna städer, en organisation som stimulerar ett ökat samarbete mellan olika aktörer som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling. ”Gröna Städer bildades av insikten att hållbarhet inte kan arbetas med i stuprör utan samverkan mellan branscher såväl som det offentliga och privata måste fungera för att vi ska kunna nå de gemensamma målen inom Agenda 2030. Landvetter Södra är ett otroligt spännande projekt där möj...

2018-12-20

Landvetter södra – intresseanmälan

Syftet med denna inbjudan till intresseanmälan är att få en översikt av olika aktörers intresse av involvering, medverkan och samverkan inom Landvetter södra. Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB) vill också informera om pågående arbete och processer. Intresseanmälan görs enligt beskrivning i webbformuläret nedan. Vi kommer utifrån intresseanmälan välja ut de första aktörerna för samverkan kring Landvetter södra. Landvetter södra – intresseanmälan...

2018-12-18

Frukostworkshop med Landvetter södra

Landvetter södra ska utvecklas i samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Intresset från företagen att vara med och utveckla Landvetter södra är jättestort. Den 11 december bjöd Landvetter Södra Utveckling AB in till frukostworkshop för dialog och information om pågående arbete kring bland annat den fördjupade översiktsplanen och formaliserad intresseanmälan. – Det är fantastiskt roligt att intresset är så stort och vi är tacksamma för givande diskussioner och al...

2018-12-12

Strategisk rekrytering för Landvetter Södra Utveckling AB

Nu förstärker vi bolaget Landvetter södra utveckling AB genom rekryteringen av Amanda von Matern som blir ansvarig för strategisk kommunikation och marknadsföring. -Amanda är en topprekrytering för Landvetter Södra Utveckling AB med sin bakgrund både från innovation, strategisk kommunikation och destinationsutveckling. Vi ser fram emot att hon börjar hos oss och bidrar med sin erfarenhet och kunskap, säger Maria Ådahl, vd. Pressmeddelande ...

2018-12-05

Så bygger vi vidare i bästa Härryda

I mitten av november bjöd Härryda kommun företag i bygg- och fastighetsbranschen till en dialog om hur Härryda kommun kan bli ännu tydligare med sina politiska visioner och berätta vilka möjligheter som riktlinjerna för bostadsförsörjning öppnar för stora och små exploatörer. På mötet presenterade Maria Ådahl, VD, den senaste informationen om den nya staden Landve ...

2018-10-12

Hearing om ett transporteffektivt samhälle

12 oktober, 2018 Torsdagen den 4 oktober 2018 medverkade Landvetter södra utveckling AB och Härryda kommun på hearing om transportplaner inom utredningen Samordning för bostadsbyggande. Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande. – Vi är stolta att vi som aktiv part är med och påverkar, nätverkar och skyndar på byggandet av hållbara städer och fler bostäde...

2018-09-06

Fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra – följ det pågående arbetet

Fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra Landvetter södra är det största utpekade utvecklingsområdet i Härryda kommuns översiktsplan, ÖP2012. I området planeras för en ny stad för 25 000 invånare, med en station vid den planerade Götalandsbanan och blandad bebyggelse i form av bostäder, handel, service, arbetsplatser, fritidsområden och med innovativa transportlösningar. Staden ska planeras och utformas efter målen om den innovativa, internationella, modern...

2018-09-04

Vi söker ansvarig för strategisk kommunikation och marknadsföring

Kom och blir en del i vårt team på Landvetter Södra Utveckling AB. Vi söker en ansvarig för strategisk kommunikation och marknadsföring Omfattning: 100 %,  fast anställning Landvetter Södra Utveckling AB Vi söker dig som med energi och engagemang vill vara med från starten och bygga det nystartade bolaget Landvetter Södra utveckling AB. Uppgiften är att utveckla Landvetter Södra centralt i Härryda kommun i närhet till flygplats och Landvetter samhälle till en attraktiv stad f...

2018-07-09

Sommarhälsning

En händelserik vinter och vår, med vårt bolag Landvetter Södra Utveckling AB, har övergått till sommar och vi från bolag och styrelse vill passa på att önska er alla en skön och avkopplande ledighet. Tack för gott samarbete och vi ser fram emot att fortsätta dialoger och gemensamt arbete efter ledigheterna. Genom Per Vorberg Ordförande, Patrik Linde Vice Ordförande och Maria Ådahl VD ...

2018-06-26

Möt oss i Almedalen

Kan Landvetter södra bli Sveriges första helt hållbara stad och vad krävs för att det ska bli verklighet? Härryda kommun arrangerar tillsammans med Gröna städer ett seminarium i Almedalen den 4 juli. Varmt välkommen! Läs mer på almedalsguiden...

2018-06-04

Byggstart 2024 för järnvägen mellan Göteborg och Borås

Regeringen lyfter tillbaka sträckan Göteborg – Borås i den nationella planen och satsar 3,8 miljarder kronor för att bygga nya snabba spår. Byggstarten blir 2024. Läs vidare på Härryda kommuns hemsida ...

2018-04-18

Hur bygger man en helt ny och hållbar stad från grunden?

Detta och mycket annat diskuterades i våra workshops som anordnas i forskningsprojektet SamSam som stöds av Energimyndigheten. En sammanställning av resultatet finns att ladda ner här: WORKSHOP 1 WORKSHOP 2 Forskare på KTH, Chalmers, Luleås tekniska universitet och Göteborgs universitet har som övergripande mål att ta fram fördjupad kunskap om urban strukturs och planeringsprocessers betydelse för att utveckla hållbara, energieffektiva och tillgängliga stationssamhällen. ...

2018-03-14

Hon blir vd för Landvetter Södra Utveckling AB

Nu är det klart – Maria Ådahl blir vd för Landvetter Södra Utveckling AB. Maria kommer närmast från en tjänst som ansvarig för fokusområde samhällsbyggnad hos Johanneberg Science Park AB vid Chalmers. Vad fick dig att söka? – Det uttalade fokuset på innovation i alla delar tillsammans med viljan att engagera människor för att utveckla en stad som människor vill leva, bo och verka i. Landvetter södras centrala läge i regionen attraherade också. Vem är du? – Jag ...

2018-02-09

Nyhetsbrev från Härryda kommun

Året är ganska nytt men arbetet med Landvetter södra är redan i full gång med vd-rekrytering, workshops och mycket mer. Samtidigt håller vi alla tummar för positivt besked kring järnvägen från regeringen. Läs nyhetsbrevet här Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev? Fyll i din epostadress på sidan Kontakt....

2017-11-17

Nyhetsbrev från Härryda kommun

Beslut har fattats om att bilda bolag för projektet Landvetter Södra. Mer om detta och övriga nyheter i senaste nyhetsbrevet från Härryda kommun. Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev? Fyll i din epostadress på sidan Kontakt.  ...

2017-10-09

Buss utan förare testas i Härryda

I jakten på innovativa och hållbara transportmedel ska Härryda kommun testa självkörande elbussar.Det planerade området Landvetter södra och nya bostäder i Mölnlycke centrum gör behovet av smarta trafiklösningar allt mer aktuellt i Härryda. Det är bakgrunden till att kommunen ville delta i projektet S3, Shared shuttle services. Läs hela artikeln här...

2017-09-18

Tillsammans för nya samhället

GP 8 september: Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) är helt överens om att fortsätta planera för den nya staden Landvetter södra. Antalet bostäder och behov av förbättrad infrastruktur är skäl till att samhället prioriteras. Läs hela artikeln...

2017-09-06

Regeringen vill satsa på Landvetter södra

Härryda-posten 6 september: Landvetter södra stod först på listan när bostadsminister Peter Eriksson presenterade nio förslag till nya hållbara städer som regeringen vill satsa på. 2026 ska det finnas en station och den första täta kärnan ska vara på plats, säger kommunalrådet Per Vorberg. Läs hela artikeln här...

2017-09-06

Höghastighetsjärnvägen dröjer men planeringen fortsätter

Härrydaposten 6 september: Järnvägsutbyggnaden mellan Göteborg och Borås kom inte med i Trafikverkets nationella plan för de kommande elva åren. Trafikverket beskriver dock sträckan som en utpekad brist och fortsätter planera. Läs hela artikeln här...

2017-09-06

Nyhetsbrev från Härryda kommun

Regeringens samordnare för nya städer vill satsa på Landvetter södra. I en utredning som gjorts på uppdrag av bostadsminister Peter Eriksson har Landvetter södra som enda stadsprojekt i Västsverige pekats ut. Läs hela nyhetsbrevet här. Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev? Fyll i din epostadress på sidan Kontakt....

2017-09-01

Pressmeddelande: ”Bra med omtag för Göteborg-Borås”

Trafikverket presenterade på torsdagen sitt remissförslag till nationell plan för transportsystem 2018-2029. Sträckan Göteborg-Borås omnämns som en brist av Trafikverket som föreslår ett omtag. Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) och vice ordförande Patrik Linde (S) ser positivt på omtaget. Läs hela pressmeddelandet här...

2017-09-01

Pressmeddelande: Regeringen vill satsa på Landvetter södra

Landvetter södra lyftes idag fram som ett av nio områden som regeringen vill prioritera. I en utredning som gjorts på uppdrag av bostadsminister Peter Eriksson för att möjliggöra planer på nya hållbara städer har Landvetter södra pekats ut som enda stadsprojekt i Västsverige. Läs hela pressmeddelandet här...

2017-07-04

Nyhetsbrev från Härryda kommun

Nyhetsbrev 3 juli Läs nyhetsbrevet från Härryda kommun som bland annat tar upp premiären av hemsidan landvettersodra.se, krav på att regeringen och Trafikverket tänker om vad gäller Göteborg-Borås samt medverkan i Almedalen. Läs nyhetsbrevet här...

2017-06-19

”Landvetter södra kan bli ett föregångsexempel”

24 Jan 2017 Regeringens nye samordnare för hållbart byggande, Johan Edstav, har besökt Härryda kommun för att höra om arbetet med Landvetter södra. För att vara med och ta ansvar för att bygga bort bostadsbristen, planerar Härryda kommun ett nytt samhälle för minst 25 000 invånare. – Vi har en unik möjlighet att bygga ett helt nytt samhälle från grunden, säger Per Vorberg, (M), kommunstyrelsens ordförande. Läs artikeln här...

2017-06-14

Elever bygger nya staden

14 Dec 2016 Alla grundskoleklasser i Härryda kan delta i kommunens tävling om att bygga framtidens Landvetter södra i datorspelet Minecraft. På Landvetterskolan är arbetet i full gång i flera klasser. Läs artikeln här...