Landvetter Södra ska byggas med digital tvilling – nationell satsning beviljad av Vinnova

Vinnova beviljar ansökan om att utveckla center för digitala tvillingar i stadsutveckling. Ett starkt konsortium bestående av 28 svenska och internationella partners med basen på Chalmers ska samverka inom Digital Twin Cities. Landvetter Södra är en del av satsningen. Spetsforskning kommer att bedrivas inom åtta olika forskningsområden som täcker in alla de aspekter som krävs för att utveckla digitala tvillingar i stor skala, och utnyttja de möjligheter detta ger för arkitektur, stadsbyggnad och byggande med digitalt stöd. Ett särskilt fokus ligger på kunskapsöverföringen till näringsliv och offentliga aktörer, i syfte att stärka Sveriges roll i digitaliseringen och utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn.

”Att vara ett av de större stadsutvecklingsprojekten som utvecklas med digital tvilling är fantastiskt och första steget för att på riktigt kunna skapa en innovativ och hållbar stad. Det bygger vidare på vårt arbete med ungdomar och Minecraft. Dessutom blir den internationella spridningen mer genomförbar på ett hållbart sätt genom digitalt erfarenhetsutbyte”, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling.

Kopior förbättrar originalen

Digitala tvillingar är ett begrepp som revolutionerat tillverkningsindustrin och som dagligen används för att konstruera allt mer förädlade produkter. Tekniken har också spridit sig till planeringen och utvecklingen av våra städer, men är där vanligtvis begränsad till visuell representation. Centrumet Digital Twin Cities kommer att utveckla konceptet digitala tvillingar för städer och lyfta det bortom ren visualisering – genom att modellera och simulera staden som ett komplext multifysiksystem baserat på realtidsdata.
 – Digital Twin är visserligen ett väletablerat begrepp, men det som är unikt med vårt koncept är att det syftar till att integrera det som finns under marken och därmed hantera staden som ett komplext fyrdimensionellt system i våra simuleringar, säger Minna Karstunen, professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och den andra av centrumets två föreståndare.
Det var just den unika karaktären som Vinnova tog fasta på i sin bedömning. Vinnovas motivering till att satsa just på Digital Twin Cities löd: ”The novel approach in an otherwise well addressed field was deemed impressive by the evaluators, combining open source, smart city developments and public sector linkages, convincing the evaluators of the potential of the application.”


Läs hela Chalmers pressmeddelande här:
 http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/satsning-p%C3%A5-digitala-tvillingar-ska-revolutionera-stadsutvecklingen.aspx