Sex miljoner i forskningsstöd för att utveckla Landvetter Södra

Statliga forskningsrådet Formas har beviljat sex miljoner kronor till forskning om hur utformningen av byggnader och livsmiljöer i Härryda kommun kan bidra till att stärka människors hälsa och välbefinnande. Det innebär att den nya stadsdelen Landvetter Södra och andra platser i kommunen kan byggas och utvecklas med stöd av helt ny forskning.

Allt fler kommuner vill bidra till invånarnas hälsa i utvecklingen av stadsmiljöer. Ett dilemma är att forskningsrön saknas kring vilka faktorer som faktiskt ger människor ökat välmående. Nu får Härryda kommun möjlighet att bidra på området då kommunen tilldelats sex miljoner kronor från Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling inom miljö och samhällsbyggande.

Hjälper oss i utformningen av en modern och unik stadsdel

– Den här forskningen bidrar till alla fyra inriktningsmålen för Landvetter Södra som en modern, internationell, innovativ och mänsklig stad. Vi tar fram ny kunskap som hjälper oss utforma en modern stadsdel, unik ur ett internationellt perspektiv. Innovationsprojektet handlar om just det mänskliga; att våra invånare ska leva ett fullvärdigt och högkvalitativt liv med många friska år. Vi ser fram emot att göra det till verklighet tillsammans med byggherrarna i konsortiet, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun.

Patrik Linde, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen fortsätter:
– Vi är självklart mycket glada över beskedet att Landvetter Södra blivit utvalt av Formas att vara testbädd för forskning kring gestaltning av berikande livsmiljöer. Målet med Landvetter Södra är att skapa miljöer som berikar för våra nuvarande och kommande kommuninvånare. Hälsa och välmående med naturen i fokus är centralt i planeringen och utvecklingen.

Det fyraåriga forskningsprojektet ska genomföras i samverkan med Landvetter Södra Utveckling AB, byggherrarna GBJ Bygg, Nordr, Riksbyggen, Skanska och Wallenstam. Även Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet och Sahlgrenska deltar i projektet.

Forskningsprojektet går i linje med Landvetter Södras målsättning

Formas utlysning ”Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande” går i linje med Landvetter Södras beslutade målsättning att stadsrum, byggnader, naturmiljöer och utbud ska öka invånarnas välmående i berikande livsmiljöer som gör människor lugnare, gladare och friskare.

– En utbredd debatt pågår om modern och traditionell arkitektur, vad som är vackert och får oss att må bra. Om nyproducerade boendemiljöer ska främja människors välmående behöver vi zooma ut, ta ett helhetsgrepp och förstå vad som gör verklig skillnad. Debatten är bevis på att ett kunskapslyft behövs. Vi ser fram emot att flytta fram utvecklingen av socialt hållbara stadsdelar i praktiken, säger Christina Ingelsten, projektledare för forskningsprojektet och affärsutvecklare för byggkonsortiet i Landvetter Södra

Tvärdisciplinärt forskarteam lägger grunden för ny kunskap

Landvetter Södra som byggs från grunden för minst 25 000 människor blir en testbädd för forskningen inom det växande fältet neuroarkitektur som visar hur gestaltningen av byggnader påverkar den mänskliga hjärnan.

– Vi för samman ett tvärdisciplinärt forskarteam inom arkitektur, landskapsarkitektur, medicin och miljöpsykologi som lägger grunden för ny kunskap och en helt unik stadsdel, säger Hanna Morichetto, ansvarig forskningsledare i projektet.

Resultatet av projektet ska bli ett ramverk av riktlinjer för gestaltningskvaliteter som bidrar till en hälsofrämjande livsmiljö: från den enskilda bostaden till stadsdelen som helhet. Resultatet ska kunna användas av olika aktörer inom stadsutveckling.

 

Kontakt

Maria Ådahl, vd för Landvetter Södra Utveckling AB
maria.adahl@harryda.se

Christina Ingelsten, projektledare för forskningsprojektet och affärsutvecklare för byggkonsortiet i Landvetter Södra Utveckling AB
christina.ingelsten@skanska.se