Etapp 1

Landvetter Södra är, av regeringen, utsett som ett av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt i Sverige.
Ambitionen är att bli ett föredöme och en del av en nationell expo för hållbart stadsbyggande från början.
Utvecklingen av en ny hållbar stad för minst 25 000 invånare kommer att ske etappvis.

Konsortium för genomförande

För att genomföra den första etappen av Landvetter Södra har ett konsortium med byggaktörer, Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling AB bildats. Intresset för att vara med och bygga Landvetter Södra är stort.
2019 fick bolaget in 38 intresseanmälningar från bolag som vill vara med och bygga. Av dessa valdes sex aktörer ut efter en gedigen urvalsprocess som utfördes av styrelsen och bolaget. De utvalda bolagen för etapp ett är: SernekeSkanskaRiksbyggenGBJ ByggNordr (fd Veidekke) och Wallenstam. Stort fokus i urvalet har lagts vid företagens ambition och kompetens att bygga hållbart i linje med Agenda 2030, innovativt, internationellt och mänskligt i samklang med naturen.

2021 signerade parterna ett samarbetsavtal för den första etappen som är tänkt att innefatta 10 000 invånare och cirka 4 500 bostäder, blandad bebyggelse.

FÖP är ramverket

I planeringen av Landvetter Södra utgår och förhåller vi oss till pågående fördjupad översiktsplan (FÖP) och utredningar av området. Parallellt med att arbetet med FÖP som leds av Härryda kommun, förbereds och planeras det för en första etapp. Den första utvecklingen kommer att ske i den norra delen av FÖP-området, i anslutning till befintlig bebyggelse i Landvetters Backa och Landvetter centrum.