Etapp 1

Landvetter Södra är, av regeringen, utsett som ett av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Ambitionen är att bli ett föredöme och en del av en nationell världsutställning för hållbart stadsbyggande från början. Utvecklingen av en ny hållbar stad för minst 25 000 invånare kommer att ske etappvis.

För att genomföra den första etappen av Landvetter Södra har ett konsortium med byggaktörer, Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling AB bildats. Intresset för att vara med och bygga Landvetter Södra är stort. 2019 fick bolaget in 38 intresseanmälningar från bolag som vill vara med och bygga. Av dessa valdes sex aktörer ut efter en gedigen urvalsprocess som utfördes av styrelsen och bolaget. De utvalda bolagen för etapp ett är: SernekeSkanskaRiksbyggenGBJ ByggNordr (fd Veidekke) och Wallenstam. Stort fokus i urvalet har lagts vid företagens ambition och kompetens att bygga hållbart i linje med Agenda 2030, innovativt, internationellt och mänskligt i samklang med naturen.

Till att börja med är det cirka 50 hektar, med blandad bebyggelse men främst bostäder, som ska byggas i nära anslutning till Landvetter samhälle och Göteborg Landvetter flygplats och Airport City.