Etapp 1

Landvetter Södra är, av regeringen, utsett som ett av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt i Sverige.
Ambitionen är att bli ett föredöme och en del av en nationell expo för hållbart stadsbyggande från början.
Utvecklingen av en ny hållbar stad för minst 25 000 invånare kommer att ske etappvis.

Strukturplan 2022

Illustrationen visar strukturplan för första etappen av Landvetter Södra och är arbetsmaterial från december 2022. I vårt pågående arbete förädlas kartan allteftersom. Klicka på bilden för att öppna med bättre upplösning.

Konsortium för genomförande

För att genomföra den första etappen av Landvetter Södra har ett konsortium med byggaktörer, Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling AB bildats. Intresset för att vara med och bygga Landvetter Södra är stort. De fem exploatörerna i konsortiet för etapp ett är: GBJ ByggNordr (fd Veidekke), RiksbyggenSkanska och Wallenstam. Stort fokus i urvalet har lagts vid företagens ambition och kompetens att bygga hållbart i linje med Agenda 2030, innovativt, internationellt och mänskligt i samklang med naturen.

2021 signerade parterna ett samarbetsavtal för den första etappen som är tänkt att innefatta 10 000 invånare och cirka 4 500 bostäder, blandad bebyggelse.

Beslut om planstart

2021 beslutade kommunstyrelsen att den fördjupade översiktsplanen (FÖP) av Landvetter Södra införlivas i det pågående arbetet med översiktsplanen (ÖP) av Härryda kommun. I december samma år togs också beslutet om planstart av etapp 1, bilden nedan visar vilket område som ingår i den första fasen.

 

Det blåmarkerade området visar etapp ett där planarbetet påbörjas 2022 efter beslut i kommunstyrelsen december 2021.