Hållbarhet och Agenda 2030

Ett nytt hållbart samhälle för minst 25 000 invånare

 

Idén om Landvetter Södra bygger på insikten om att det nu finns en unik möjlighet att möta framtidens behov och bygga ett hållbart samhälle från grunden. Landvetter Södra ligger mitt i Sveriges tredje största pendlingstråk, det vill säga mellan Göteborg och Borås. Projektet syftar till att bygga bostäder för nuvarande och blivande kommuninvånare och bidrar till att lösa bostadsbristen regionalt och nationellt.

När vi bygger staden från grunden gör vi det utifrån målen i Agenda 2030, som har definierats i FN. Det är främst gentemot mål 9 och 11 som avstamp görs när staden utvecklas.

Alla tre dimensioner: ekonomisk, ekologisk och social beaktas i projektet och det handlar om såväl organisation, som metod- och materialval. I sina intresseanmälningar fick samtliga bolag ange hur de avsåg jobba med hållbarhet och Agenda 2030 om de skull bli utvalda att ingå i konsortiet.

 

Hållbarhetsstrategi 2021 LSUAB_antagen