Innovation

Ett av bolagets verksamhetsområden är forskning och innovation (FoI). Syftet är att göra urval och planera för genomförandet av de projekt som behövs för att nå de politiska inriktningsmålen för utvecklingen, däribland en innovativ stad:

Landvetter Södra erbjuder en flexibel och innovativ miljö, präglad av entreprenörskap. Under såväl planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de senaste rönen inom social och teknisk forskning samt används spjutspetsteknik inom alla samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö, transport, trafik och IT.

I vårt arbete med innovation utgår vi bland annat från den innovationsstrategi som bolagsstyrelsen antog 2020. Strategin kan du ta del av på denna sida genom att klicka på länken.

Flexgate

Mobilitet är ett av prioriterade områden i Landvetter Södras innovationsstrategi och fysiska utveckling. Flertalet stadsutvecklingsprojekt bygger och planerar för minskad biltrafik och med ambitionen att den egna bilen ska ersättas av olika typer av delade mobilitetstjänster samlade i någon typ av mobilitetshus eller hub. Syftet är dels minskade utsläpp, dels ett mer effektivt användande av mark då parkeringsytorna kan bli mindre. Men trots en samhällelig vinst har det varit svårt att hitta koncept som gör att ekonomin kring ett mobilitetshus går ihop. Johanneberg Science Park driver en sexmånaders förstudie kallat Flexgate där man testar idén om ett mobilitetshus, som utöver att erbjuda mobilitetstjänster och skåp för paketutlämning som är vanligt idag, kan användas till fler funktioner, av fler aktörer och över en längre tidsperiod, från byggstart till framtida renoveringar. Landvetter Södra Utveckling är med som testarena och möjlig mottagare av framtida lösningar. Läs mer här.

Samverkande Autonoma Transporter (SAT)

Landvetter Södra Utveckling AB är en av arton projektpartners – däribland universitet, fastighetsägare, mjukvaru- och produktutvecklare samt andra aktörer inom stadsutveckling – som tillsammans utforskar vad som händer när flera olika självkörande transportslag samexisterar i stadsmiljön? utifrån områden som fordonsteknik, transporteffektivitet, användarperspektiv, affärsmodeller och stadsutvecklingspotential. Besökare på campus Johanneberg blir del av projektet genom mer eller mindre aktiv interaktion med fordonen, när man rör sig på gatorna eller åker med minibussen från den ena till den andra sidan av campus.  Det Vinnova/Drive Sweden-finansierade projektet Samverkande Autonoma Transporter (SAT) pågår mellan januari 2022 och juni 2023. Läs mer på Johannebergs Science Parks projektsida.

 

Ett annat innovationsprojekt vi är med i heter Digital Twin Cities Center och leds av Chalmers. Fokus är digitala modeller för stadsutveckling. Med en digital plattform kan man lägga in flera olika parametrar och delar som är väsentliga för en stadsutveckling och på så sätt bygga en tvilling innan och parallellt med genomförandet. Mer info kommer efterhand som projektet konkretiseras. Är du nyfiken kan du läsa mer på projektets webbsida Digital Twin Cities Center.