Innovation

Ett av bolagets verksamhetsområden är forskning och innovation (FoI). Syftet är att göra urval och planera för genomförandet av de projekt som behövs för att nå de politiska inriktningsmålen för utvecklingen, däribland en innovativ stad:

Landvetter Södra erbjuder en flexibel och innovativ miljö, präglad av entreprenörskap. Under såväl planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de senaste rönen inom social och teknisk forskning samt används spjutspetsteknik inom alla samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö, transport, trafik och IT.

I vårt arbete med innovation utgår vi bland annat från den innovationsstrategi som bolagsstyrelsen antog 2020. Strategin kan du ta del av på denna sida genom att klicka på länken.

Ett av de projekten vi är med i heter Digital Twin Cities Center och leds av Chalmers. Fokus är digitala modeller för stadsutveckling. Med en digital plattform kan man lägga in flera olika parametrar och delar som är väsentliga för en stadsutveckling och på så sätt bygga en tvilling innan och parallellt med genomförandet. Mer info kommer efterhand som projektet konkretiseras. Är du nyfiken kan du läsa mer på projektets webbsida Digital Twin Cities Center.