Utredningar

En del av planarbetet i ett stadsutvecklingsprojekt är att genomföra flera olika utredningar för att bland annat för att ta reda på vilka förutsättningar man bygger utifrån.

En fördjupad artskyddsutredning är genomförd och en naturvärdesinventering kommer att genomföras under året.

 

Tim Hipkiss, miljökonsult från Enviroplanning har genomfört artskyddsutredningen, hör honom berätta mer: