Kommunikationer

Landvetter Södra ligger strategiskt mellan Göteborg och Borås, som är Västsveriges största städer. Avståndet mellan dem är bara 6 mil och däremellan ligger Landvetter flygplats. Stråket är ett av landets snab­bast växande, inte minst tack vare ett starkt näringsliv där fordonsbranschen och distanshandeln är tongivande och bidrar till att göra Västsverige till landets viktigaste industri- och logistikregion. Stråket är också ett av Sveriges stora resandestråk men idag sker trafiken i huvudsak med buss eller personbil. Det är trångt på vägarna, för att inte tala om inne i Göteborg.

Genom utbyggd regionaltrafik och en järnvägssträckning ges Landvetter Södra möjligheten att på sikt kunna erbjuda ett attraktivt stationssamhälle. Trafikverkets pågående lokaliseringsutredning för höghastighetståget är en viktig process för oss. Parallellt med tågutredningen planerar vi för en helhetslösning för att kunna erbjuda olika hållbara resealternativ redan från etapp ett, oavsett station.

 

Följ utredningen på Trafikverkets webbsida.