Kommunikationer

Genom utbyggd regionaltrafik och en järnvägssträckning ges Landvetter södra möjligheten att fullt ut bli ett stationssamhälle. Men våra planer och konkreta handlingar visar att vi redan är igång och ämnar fortsätta, oavsett järnväg eller inte. Vi vill vara med och ta ansvar för bostadsbyggandet. Landvetter södra är en unik men också genomförbar och hållbar möjlighet och vi har redan tagit den en bra bit.

Genom att ännu tydligare koppla infrastrukturplaneringen till samhällsbyggande är vi övertygade om att Landvetter södra kan bli precis det vi vill och behöver – ett hållbart och levande samhälle som håller in i framtiden.

 

Göteborg och Borås är Västsveriges största städer. Avståndet mellan dem är bara 6 mil och däremellan ligger Landvetter flygplats. Stråket är ett av landets snab­bast växande, inte minst tack vare ett starkt näringsliv där fordonsbranschen och distanshandeln är tongivande och bidrar till att göra Västsverige till landets viktigaste industri- och logistikregion. Stråket är också ett av Sveriges stora resandestråk men idag sker trafiken i huvudsak med buss eller personbil. Det är trångt på vägarna, för att inte tala om inne i Göteborg.

 

När Västsvenska handelskammaren nyligen jämförde regional tågtrafik i tre resandestråk talar siffrorna sitt tydliga språk; mellan Lund och Malmö går det 188 avgångar per dag. Mellan Uppsala och Stockholm 88 avgångar per dag. Mellan Göteborg och Borås är det 12 avgångar. Trots att avståndet mellan dessa två städer är betydligt kortare än Stockholm-Uppsala, tar det ändå längre tid; 63 kilometers resa från Göteborg till Borås tar 52 minuter medan 72 kilometers tågresa mellan Uppsala och Stockholm avverkas på 36 minuter.