Dialog och Samarbeten

När vi utvecklar en ny, hållbar stad är samarbete och dialog med dem det påverkar och berör avgörande. Under hela stadsutvecklingsprocessen finns det olika tillfällen och möjligheter för de olika målgrupperna att tycka till och dela med sig av erfarenheter tankar och idéer för hur vi bäst skapar framtidens stad.

Hur bygger vi en ny stad på bästa sätt? Genom att lyssna på såväl forskning som kommunens invånare är vi övertygade om att vi får den bästa möjliga blandningen.

2021 blev vi partners i projektet Tillsammans för agenda 2030 som leds av förvaltningen i kommunen. Företag matchas med elever som agerar konsulter och ger förslag på hur bolagen kan jobba med hållbarhet. Elever i årskurs åtta från Ekdalaskolan och Önnerödsskolan gav oss flera kloka idéer som vi har med oss i arbetet framåt. Här kan ni se deras förslag.

Under 2018-2019 medverkade Landvetter Södra Utveckling i ett forskningsprojekt om samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen, SamSam. Projektet har letts av seniora forskare på KTH, Chalmers, Luleå Tekniska Universitet samt Göteborgs Universitet. I projektet deltog även Härryda kommun, Stenungsunds kommun, Borås stad och
Västra Götalandsregionen (VGR). Projektet är en del av Mistra Urban Futures kunskapsprocess ”Det urbana stationssamhället” där Göteborgsregionens kommunalförbund, GR också varit en aktiv part. Projektet bestod av kunskapsseminarier varvat med en
workshopserie med kommunala politiker och tjänstepersoner, samt vid ett tillfälle regionala företrädare.

I rapporten, du finner till höger på denna sida, redovisas resultat och slutsatser gjorda inom arbetet.

Vi har också gjort en så kallad framtidsspaning med årskurs 9 och gymnasieungdomar kring våra inriktningsmål samt låtit kommunens grundskolor vara med och bygga Landvetter Södra i Minecraft. Roligt och värdefullt. Vi har haft en utställning kring Landvetter Södra och planerar för fler dialoger med våra kommuninvånare.

Förskoleklassen Galaxen, Vällsjöskolan

Motivering: ”Här finns många innovativa, men genomförbara idéer om hur det kan se ut i Landvetter Södra i framtiden. Det är ett Landvetter Södra som är anpassat efter miljön och naturen. Påverkan på miljön ska vara så liten som möjlig, men med utgångspunkt för vad som behöver finnas i staden för att de som bor där ska må bra. Här finns ett stort inslag av nytänkande.”

Klass 9 II, Rävlandaskolan

Motivering: ”En internationell och miljövänlig stad där energikällor, återvinning och närheten till naturen är en naturlig del i planeringen. I Landvetter södra är bostadsområdena planerade för att minska segregationen och det finns många mötesplatser. Närhet till flygplatsen lockar till sig verksamheter och service som skapar arbetstillfällen.”

Klass 3A, Hindåsskolan

Motivering ”Här finns det som behöver finnas i en stad, man har tänkt
på helheten med miljön som utgångspunkt. Det är ett attraktivt och levande centrum där människorna som bor där trivs. Det är ett centrum där man kan umgås, men där naturen inte är långt borta.”

Klass 91, Ekdalaskolan

Motivering: ”Med utgångspunkt från att Landvetter södra planeras för 25 000 invånare är det ett väl genomtänkt Landvetter södra där det finns bostäder, äldreomsorg, förskolor och skolor i den omfattning och på den plats som behövs för invånarna. Här finns också arbetsplatser och fritidsaktiviteter för dem som bor där, liksom funktioner som är viktiga med tanke på närheten till flygplatsen.”