Om oss

Det kommunägda bolaget Landvetter Södra Utveckling AB i Härryda kommun har uppdraget att leda, utveckla och marknadsföra Landvetter Södra – en hållbar stad från grunden. Med ledorden innovativ, modern, internationell och mänsklig kommer framtidens stad att skapas.

Bolaget bildades i januari 2018. I juni samma år tillsattes Maria Ådahl som vd och i februari 2019 Amanda von Matern som kommunikations- och marknadsansvarig.
Det finns planer för ytterligare rekrytering.

I bolagets styrelse sitter:
Per Vorberg (M), ordförande
Patrik Lindhe (S), vice ordförande
Siw Hallbert (S)
Hans Jakobsson (C)
Anders Halldén (L)

 

Konsortiet

För att genomföra projektet har ett konsortium med byggaktörer bildats. Intresset för att vara med och bygga Landvetter Södra är stort. 2019 fick bolaget in 38 intresseanmälningar. Av dessa valdes sex aktörer ut efter en gedigen urvalsprocess som utfördes av styrelsen och bolaget. De utvalda bolagen för etapp ett är: GBJ ByggRiksbyggenSernekeSkanskaVeidekke och Wallenstam.
Stort fokus i urvalet har lagts vid företagens ambition och kompetens att bygga hållbart i linje med Agenda 2030, innovativt, internationellt och mänskligt i samklang med naturen.
Landvetter Södra är, av regeringen, utsett som ett av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Ambitionen är att bli ett föredöme och en del av en nationell världsutställning för hållbart stadsbyggande från början. Till att börja med är det cirka 50 hektar, med blandad bebyggelse men främst bostäder, som ska byggas i nära anslutning till Landvetter samhälle och Göteborg Landvetter flygplats och Airport City.