FAQ

Vilken typ av stad ska det bli?

Under 2014 diskuterar politikerna i kommunfullmäktige vilken typ av samhälle som Landvetter Södra skulle kunna vara. Den 22 september samma år tar kommunfullmäktige med stor enighet beslut om fyra mål: Landvetter Södra ska vara den mänskliga, moderna, innovativa och internationella staden. Landvetter Södra ska enligt målen vara en stad med en levande och attraktiv stadskärna där mötesplatser står i fokus. Här kan du läsa mer om vad de fyra målen innebär.

Hur mycket ska det byggas nu?

Staden kommer att utvecklas i etapper. I etapp ett som det nu planeras för ska vi bygga för cirka 10 000 invånare och 5000 bostäder, det vill säga en dryg fördubbling av befintliga Landvetter.

När är det klart?

Vi befinner oss i planeringsfasen av projektet och tidsplanen ändras över tid. Som planen ser ut nu beräknas arbetet för etapp ett vara klart någon gång efter 2035.

Var ska det börja byggas?

Första etappen planeras söder om bebyggelsen i Landvetters Backa i södra delen av Landvetter samhälle i anslutning till befintlig bebyggelse.

Hur långt är det mellan Landvetter Södras planerade centrum och Landvetter centrum?

Fågelvägen är det cirka 2,5 km.

Hur långt är det mellan Göteborg och Landvetter Södra?

Mellan Korsvägen och Landvetter Södra är det fågelvägen cirka 1,5 mil.

Vilken hänsyn tas till de naturvärden som finns i området?

När vi planerar det nya samhället tittar vi bland annat på hur vi tar till vara områdets unika förutsättningar. Området norr om Yxsjön är naturreservat sedan 2014 och området för Landvetter Södra går inte in i reservatet. Som vid allt arbete när vi planerar för exempelvis bostadsområden, gör vi en avvägning mellan de olika planer som finns. Det innebär till exempel att göra avvägningar mellan att bevara och att utveckla för framtidens behov.

Det har genomförts och genomförs en rad inventeringar, via Härryda kommuns hemsida kan ni se några av dem.

Hur påverkas naturlivet av Landvetter Södra?

Som i all bostadsplanering tar vi stor hänsyn till naturliv och naturvärden. Ett av målen med Landvetter Södra är att den som bor där ska ha närhet till just naturen. Det är ett vackert område med närhet till både djupa skogar och vackra sjöar. Hållbarhet är ett ledord i planeringen, och självklart vill vi ta till vara de naturvärden och pärlor som redan finns i området och också synliggöra dem och göra dem tillgängliga.

Vad händer om järnvägen mellan Göteborg och Borås dröjer?

En ny järnväg och en station vid Landvetter Södra skulle skapa stora möjligheter och erbjuda ett hållbart resealternativ för medborgarna. Just nu pågår Trafikverkets utredning och samrådsprocess om tågbana och beslut dröjer. Utredningen gäller höghastighetståg med nationellt intresse. En station i Landvetter Södra ingår inte i Trafikverkets nationella uppdrag, men en station med regionaltrafik ska inte omöjliggöras. Därför jobbar vi parallellt med att identifiera innovativa, moderna lösningar för att kunna erbjuda hållbara, effektiva transport oavsett station eller inte. Bra kollektivtrafik, el- och förarlösa fordon, så kallade BRT (Bus Rapid Transit) är några lösningar vi tittar på.

Här kan ni följa det senaste gällande Trafikverkets arbete kring järnvägen.

Hur kan jag följa arbetet?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här. Du kan också följa oss på LinkedIn och Instagram eller höra av dig för att besöka oss på vårt kontor i Mölnlycke.