FAQ

Vilken typ av stad ska det bli?

Under 2014 diskuterar politikerna i kommunfullmäktige vilken typ av samhälle som Landvetter Södra skulle kunna vara. Den 22 september samma år tar kommunfullmäktige med stor enighet beslut om fyra mål för Landvetter Södra: Landvetter Södra ska vara den mänskliga, moderna, innovativa och internationella staden. Landvetter Södra ska enligt målen vara ett samhälle med en levande och attraktiv stadskärna där mötesplatser står i fokus.

Vilken hänsyn tas till de naturvärden som finns i området?

När vi planerar det nya samhället tittar vi bland annat på hur vi tar till vara områdets unika förutsättningar. Området norr om Yxsjön är naturreservat sedan 2014 och området för Landvetter Södra går inte in i reservatet. Som vid allt arbete när vi planerar för exempelvis bostadsområden, gör vi en avvägning mellan de olika planer som finns. Det innebär till exempel att göra avvägningar mellan att bevara och att utveckla för framtidens behov.

Det har genomförts och genomförs en rad inventeringar, via Härryda kommuns hemsida kan ni se några av dem:
https://www.harryda.se/byggaboochmiljo/planarbete/oversiktsplaner/pagaendefordjupadoversiktsplan.4.3f6cc6a316571531982a0555.html

Hur påverkas naturlivet av Landvetter Södra?

Som i all bostadsplanering tar vi stor hänsyn till naturliv och naturvärden. Ett av målen med Landvetter Södra är att den som bor där ska ha närhet till just naturen. Det är ett vackert område med närhet till både djupa skogar och vackra sjöar. Hållbarhet är ett ledord i planeringen, och självklart vill vi ta till vara de naturvärden och pärlor som redan finns i området och också synliggöra dem och göra dem tillgängliga.

Vad händer om järnvägen mellan Göteborg och Borås dröjer?

En ny järnväg och en station vid Landvetter Södra skulle skapa stora möjligheter. Även om detta skulle dröja finns det flera andra skäl som gott styrker planerna på att börja bygga ändå.

Här kan ni följa det senaste gällande Trafikverkets arbete kring järnvägen:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/

Från början var det sagt att Landvetter Södra skulle vara för 15000 invånare. Nu är det 25 000 invånare. Vad har hänt?

Vi vill att Landvetter södra ska vara en levande stad. När vi har undersökt hur andra har utvecklat nya stadsdelar, har vi sett att det är bättre att förbereda för fler invånare i ett tidigt skede. Detta har självklart varit föremål för flera diskussioner, föredrag på konferenser och i samma veva underlag till Sverigeförhandlingen. Genom att sikta på målet om 25 000 invånare skapar vi större möjligheter att säkerställa bra kollektivtrafik, service, och en tydlig stadskärnan som är gynnsamt inte minst ur miljösynpunkt.

Hur kan jag följa arbetet?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här. Du kan också följa oss på LinkedIn.