Se filmen om projektet

 

En ny hållbar stad för minst 25 000 invånare

Varför?

I Sverige råder det bostadsbrist. Härryda kommun vill vara med och ta ansvar och dessutom göra det på ett sätt som håller in i framtiden. Vi har en unik möjlighet att bygga ett hållbart samhälle från grunden i Landvetter Södra, med plats för minst 25 000 invånare.

Läs mer

Hur?

Kommunfullmäktige antog med stor enighet övergripande mål för hur Landvetter Södra ska utformas. Därefter har arbetet konkretiserats med bland annat markinköp som gör att kommunen äger en stor del av marken i området. Arbetet pågår nu med fördjupad översiktsplan.

Läs mer

När?

Arbetet pågår för fullt. Vi planerar att sätta spaden i jorden för Landvetter Södra någon gång efter 2020. De första invånarna kan börja flytta in 2024.

Läs mer
12 juni, 2019

Rekrytering: Erfaren projektledare i Stads- och Fastighetsutveckling

Om arbetsplatsen Vill du vara med och leda Sveriges kanske just nu mest spännande stadsbyggnadsprojekt? Vi söker nu en erfaren, kreativ och strukturerad samhällsbyggare. Vi söker dig som med energi…

Läs mer
28 maj, 2019

Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling skriver intentionsavtal med energibolaget E.ON

Hållbara energilösningar är ett av de prioriterade områdena när den nya staden Landvetter Södra ska utvecklas. För att ligga i framkant och kunna påverka riktning behöver Landvetter Södra Utveckling samarbeta…

Läs mer
24 maj, 2019

Artikel: Härryda Kulturpark – i Sydkorea

I veckan presenterade vd Maria Ådahl Landvetter Södra på Framtidsseminariet Göteborg 400+ arrangerat av Fastighetssverige. Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö var också på plats och hyllade satsningen. Läs hela artikeln här:…

Läs mer

Röster om Landvetter Södra

Patrik Andersson

Patrik Andersson
vd Business Region Göteborg

”Göteborgsregionen har växt kraftigt under hela 2000-talet, och fortsätter att göra det. En förklaring är att bättre infrastruktur skapar snabbare resvägar till människors arbetsplatser. Samtidigt får företagen ett större utbud av kompetens i sin närhet. Det stimulerar fortsatt tillväxt och bidrar till att många flyttar till Göteborgsregionen. Företag etablerar sig här och sysselsättningen ökar.

En starkt bidragande orsak till att Göteborgsregionen uppfattas som attraktiv är möjligheterna att bo bra och naturnära med snabba och goda förbindelser till de möjligheter som erbjuds i storstaden. Men samtidigt ökar förväntningarna på ett utbud av handel, service, kultur och arbetsplatser i närmiljön. Därför är det så intressant att Landvetter Södra redan blir funktionellt integrerat med Landvetter Airport City.”

Johan Trouvé

Johan Trouvé
vd Västsvenska handelskammaren

”Jag ser Landvetter södra som ett nytt samhälle med bra kommunikationer och närhet till naturen. Samhället hamnar ”nära” storstaden Göteborg, andra staden i Västsverige, Borås och mycket nära den expanderande flygplatsen Landvetter. Det kommer vara ett attraktivt boende för barnfamiljer där föräldrarna har en stor arbetsmarknad att tillgå. Dessutom är det lätt att ta sig ut i världen. Ett världsnära boende.”

Ulf Ranhagen

Ulf Ranhagen
forskare KTH/Sweco arkitekter

”Landvetter Södra har unika förutsättningar genom sina naturkvalitéer och sitt strategiska läge regionalt, nationellt och internationellt att bli ett nytt urbant stationssamhälle där alla kan leva ett gott liv och som uppfyller devisen ”kan man bygga en stad för barn så får man en stad som är bra för alla”.

Här får man tillgång till ett levande stadsliv med en skön blandning av boende, arbete och service i variationsrik och vacker och klimatsmart (ja även klimatpositiv!) bebyggelse grupperad kring väl gestaltade offentliga platser och gaturum- samtidigt som man har ett stenkast till vacker natur, tåg- och flygförbindelser lokalt och globalt. Möjlighet att utnyttja det stationsnära läget borgar för en stor andel cykel- och gångtrafik och ett begränsat bilberoende. Att ha möjlighet att bygga en ny stad/stadsdel från grunden är fantastiskt! Det gör att man kan lära av tidigare misstag och framgångar också när det gäller att redan från processens tidiga faser göra analyser och förslag i samverkan mellan politiker, tjänstemän, medborgare, andra experter och forskare. Härryda är att gratulera till en urban diamant (ett urbant guldkorn!)”