Se filmen om projektet

 

En ny hållbar stad för minst 25 000 invånare

Varför?

I Sverige råder det bostadsbrist. Härryda kommun vill vara med och ta ansvar och dessutom göra det på ett sätt som håller in i framtiden. Vi har en unik möjlighet att bygga ett hållbart samhälle från grunden i Landvetter Södra, med plats för minst 25 000 invånare.

Läs mer

Hur?

Kommunfullmäktige antog med stor enighet övergripande mål för hur Landvetter Södra ska utformas. Därefter har arbetet konkretiserats med bland annat markinköp som gör att kommunen äger en stor del av marken i området. Arbetet pågår nu med fördjupad översiktsplan.

Läs mer

När?

Arbetet pågår för fullt. Vi planerar att sätta spaden i jorden för Landvetter Södra någon gång efter 2020. De första invånarna kan börja flytta in 2024.

Läs mer
17 oktober, 2019

Inbjudan: Företagsträff 10 december

Intresset för Landvetter Södra är stort och vi ser samverkan som en viktig framgångsfaktor för att lyckas med uppdraget att bygga en ny hållbar stad. Därför vill vi bjuda in…

Läs mer
26 september, 2019

Nyhet: Avsiktsförklaring för Landvetter Södra etapp ett godkänd av Kommunstyrelsen i Härryda kommun

Bildandet av konsortium för utveckling av den nya, hållbara staden Landvetter Södra etapp ett tar nu nästa steg. Kommunstyrelsen i Härryda kommun godkände igår en avsiktsförklaring om samverkan mellan sex…

Läs mer
2 juli, 2019

Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling inleder samarbete med statlig utredning för innovativ stadsutveckling

Under Almedalens andra dag signerar Landvetter Södra Utveckling avtal med regeringens utredning Samordning för bostadsbyggande om samverkan kring innovationsstrategier för den hållbara staden Landvetter Södra i Härryda kommun. Målet är…

Läs mer

Röster om Landvetter Södra

Hans Wallenstam
vd Wallenstam

”Det känns det fantastiskt roligt för oss att vara med från början och medverka i utvecklingen av Landvetter Södra. Att bygga innovativt och hållbart i linje med Agenda 2030, så som planen är för Landvetter Södra, passar väl med hur vi vill bygga stad. Vi har sedan länge ett fint samarbete med Härryda kommun och ser fram emot att på detta sätt fördjupa samarbetet ytterligare. Vi arbetar aktivt med att både förvalta och utveckla våra fastigheter i kommunen och i slutet av förra året startade vi utvecklingen av Mölnlycke Fabriker med 600 nya bostäder.”

Wallenstam är en av byggaktörerna i konsortiet för Landvetter Södra.

Charlotta Nilsén
Regionchef sydväst, Veidekke Bostad

”Vi är stolta och väldigt glada över förtroendet att få medverka till utvecklingen och förverkligandet av en helt ny stad i en expansiv del av regionen.”

Veidekke Sverige är en av byggaktörerna i konsortiet för Landvetter Södra.

Björn Siesjö
Stadsarkitekt, Göteborgs Stad

”Det är svårt att bygga en helt ny stad, men det här läget ger förutsättningar för att lyckas. Göteborg och Borås ligger lite för långt ifrån varandra, men med hjälp av snabbtågen kan städerna bindas ihop bättre i framtiden och Landvetter Södra blir en viktig del av en mycket intressant regionförstoring.”

(citat från artikel publicerad i Fastighetssverige)

Ulf Ranhagen

Ulf Ranhagen
forskare KTH/Sweco arkitekter

”Landvetter Södra har unika förutsättningar genom sina naturkvalitéer och sitt strategiska läge regionalt, nationellt och internationellt att bli ett nytt urbant stationssamhälle där alla kan leva ett gott liv och som uppfyller devisen ”kan man bygga en stad för barn så får man en stad som är bra för alla”.

Här får man tillgång till ett levande stadsliv med en skön blandning av boende, arbete och service i variationsrik och vacker och klimatsmart (ja även klimatpositiv!) bebyggelse grupperad kring väl gestaltade offentliga platser och gaturum- samtidigt som man har ett stenkast till vacker natur, tåg- och flygförbindelser lokalt och globalt. Möjlighet att utnyttja det stationsnära läget borgar för en stor andel cykel- och gångtrafik och ett begränsat bilberoende. Att ha möjlighet att bygga en ny stad/stadsdel från grunden är fantastiskt! Det gör att man kan lära av tidigare misstag och framgångar också när det gäller att redan från processens tidiga faser göra analyser och förslag i samverkan mellan politiker, tjänstemän, medborgare, andra experter och forskare. Härryda är att gratulera till en urban diamant (ett urbant guldkorn!)”

Patrik Andersson

Patrik Andersson
vd Business Region Göteborg

”Göteborgsregionen har växt kraftigt under hela 2000-talet, och fortsätter att göra det. En förklaring är att bättre infrastruktur skapar snabbare resvägar till människors arbetsplatser. Samtidigt får företagen ett större utbud av kompetens i sin närhet. Det stimulerar fortsatt tillväxt och bidrar till att många flyttar till Göteborgsregionen. Företag etablerar sig här och sysselsättningen ökar.

En starkt bidragande orsak till att Göteborgsregionen uppfattas som attraktiv är möjligheterna att bo bra och naturnära med snabba och goda förbindelser till de möjligheter som erbjuds i storstaden. Men samtidigt ökar förväntningarna på ett utbud av handel, service, kultur och arbetsplatser i närmiljön. Därför är det så intressant att Landvetter Södra redan blir funktionellt integrerat med Landvetter Airport City.”

Christina Ingelsten
Affärsutvecklare, Skanska Nya Hem Göteborg

”Vår målbild är ett nydanande och långsiktigt hållbart samhälle som möter människors behov i dag och i framtiden. Skanska planerar för en innovationsdriven stadsutveckling där vi bidrar med både externa forskningssamarbeten och egen erfarenhet av spjutspetsprojekt inom teknik, miljö, social inkludering, medborgarinflytande med mera.”

Skanska Sverige är en av byggaktörerna i konsortiet för Landvetter Södra

Johan Trouvé

Johan Trouvé
vd Västsvenska handelskammaren

”Jag ser Landvetter Södra som ett nytt samhälle med bra kommunikationer och närhet till naturen. Samhället hamnar ”nära” storstaden Göteborg, andra staden i Västsverige, Borås och mycket nära den expanderande flygplatsen Landvetter. Det kommer vara ett attraktivt boende för barnfamiljer där föräldrarna har en stor arbetsmarknad att tillgå. Dessutom är det lätt att ta sig ut i världen. Ett världsnära boende.”