Se filmen om projektet

 

Ett nytt hållbart samhälle för 25 000 invånare

Varför?

I Sverige råder det bostadsbrist. Härryda kommun vill vara med och ta ansvar och dessutom göra det på ett sätt som håller in i framtiden. Vi har en unik möjlighet att bygga ett hållbart samhälle från grunden; Landvetter södra, med plats för minst 25 000 invånare.

Läs mer

Hur?

Kommunfullmäktige antog med stor enighet övergripande mål för hur Landvetter södra ska utformas. Därefter har arbetet konkretiserats med bland annat markinköp som gör att kommunen äger en stor del av marken i området. Arbetet pågår nu med fördjupad översiktsplan.

Läs mer

När?

Arbetet pågår för fullt. Vi planerar att sätta spaden i jorden för Landvetter södra 2022. De första invånarna kan börja flytta in 2024 och 2070 är målet att Landvetter södra är fullt utbyggt, även om en stad naturligtvis ständigt utvecklas.

Läs mer
14 februari, 2018

Hur bygger man en helt ny och hållbar stad från grunden?

En del av svaren kommer med säkerhet fram i våra workshops som anordnas i forskningsprojektet SamSam som stöds av Energimyndigheten. Forskare på KTH, Chalmers, Luleås tekniska universitet och Göteborgs universitet…

Läs mer
9 februari, 2018

Nyhetsbrev från Härryda kommun

Året är ganska nytt men arbetet med Landvetter södra är redan i full gång med vd-rekrytering, workshops och mycket mer. Samtidigt håller vi alla tummar för positivt besked kring järnvägen…

Läs mer
17 november, 2017

Nyhetsbrev från Härryda kommun

Beslut har fattats om att bilda bolag för projektet Landvetter Södra. Mer om detta och övriga nyheter i senaste nyhetsbrevet från Härryda kommun. Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev? Fyll i…

Läs mer

Röster om Landvetter södra

Johan Trouvé

Johan Trouvé
vd Västsvenska handelskammaren

”Jag ser Landvetter södra som ett nytt samhälle med bra kommunikationer och närhet till naturen. Samhället hamnar ”nära” storstaden Göteborg, andra staden i Västsverige, Borås och mycket nära den expanderande flygplatsen Landvetter. Det kommer vara ett attraktivt boende för barnfamiljer där föräldrarna har en stor arbetsmarknad att tillgå. Dessutom är det lätt att ta sig ut i världen. Ett världsnära boende.”

Ulf Ranhagen

Ulf Ranhagen
forskare KTH/Sweco arkitekter

”Landvetter Södra har unika förutsättningar genom sina naturkvalitéer och sitt strategiska läge regionalt, nationellt och internationellt att bli ett nytt urbant stationssamhälle där alla kan leva ett gott liv och som uppfyller devisen ”kan man bygga en stad för barn så får man en stad som är bra för alla”.

Här får man tillgång till ett levande stadsliv med en skön blandning av boende, arbete och service i variationsrik och vacker och klimatsmart (ja även klimatpositiv!) bebyggelse grupperad kring väl gestaltade offentliga platser och gaturum- samtidigt som man har ett stenkast till vacker natur, tåg- och flygförbindelser lokalt och globalt. Möjlighet att utnyttja det stationsnära läget borgar för en stor andel cykel- och gångtrafik och ett begränsat bilberoende. Att ha möjlighet att bygga en ny stad/stadsdel från grunden är fantastiskt! Det gör att man kan lära av tidigare misstag och framgångar också när det gäller att redan från processens tidiga faser göra analyser och förslag i samverkan mellan politiker, tjänstemän, medborgare, andra experter och forskare. Härryda är att gratulera till en urban diamant (ett urbant guldkorn!)”

Patrik Andersson

Patrik Andersson
vd Business Region Göteborg

”Göteborgsregionen har växt kraftigt under hela 2000-talet, och fortsätter att göra det. En förklaring är att bättre infrastruktur skapar snabbare resvägar till människors arbetsplatser. Samtidigt får företagen ett större utbud av kompetens i sin närhet. Det stimulerar fortsatt tillväxt och bidrar till att många flyttar till Göteborgsregionen. Företag etablerar sig här och sysselsättningen ökar.

En starkt bidragande orsak till att Göteborgsregionen uppfattas som attraktiv är möjligheterna att bo bra och naturnära med snabba och goda förbindelser till de möjligheter som erbjuds i storstaden. Men samtidigt ökar förväntningarna på ett utbud av handel, service, kultur och arbetsplatser i närmiljön. Därför är det så intressant att Landvetter Södra redan blir funktionellt integrerat med Landvetter Airport City.”