En ny hållbar stad mellan Göteborg och Borås, nära världen

Varför?

I Sverige råder det bostadsbrist. Härryda kommun vill vara med och ta ansvar och gör det på ett sätt som håller in i framtiden. Vi har en unik möjlighet att bygga ett hållbart samhälle från grunden i Landvetter Södra, med, på lång sikt, plats för minst 25 000 invånare.

Var?

Området för den första etappen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, söder om Landvetter centrum. Se karta här.

 

När?

I december 2021 beslutades om planstart av etapp ett och arbetet med detaljplaner har påbörjats. Etapp ett beräknas ge plats åt cirka 10 000 invånare och påbörjas i anslutning till befintlig bebyggelse i Landvetters Backa, söder om Landvetter centrum. Projektering av de första bostäderna beräknas börja efter 2024.

Hur?

2014 antog kommunfullmäktige i Härryda kommun, med stor enighet, övergripande mål för hur Landvetter Södra ska utformas. Kommunen äger en stor del av marken i området. Etapp ett utvecklas tillsammans i ett konsortium med sex utvalda exploatörer, Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun. 2022 pågår arbete med att fastställa en målbild och utredningar genomförs. En artskyddsutredning är klar och en naturvärdesinventering i området planeras.

 

2012 Översiktsplan
2014 Markköp Kommunen köper 800 hektar mark i området Landvetter Södra.
2014 Inriktningsmål Kommunfullmäktige Härryda kommun beslutar om inriktningsmålen för projektet: staden som utvecklas ska vara modern, internationell, innovativ och mänsklig.
2016 Fördjupad översiktsplan Arbetet med fördjupad översiktsplan påbörjas. Samråd 2020.
2018 Bolag bildas Det kommunägda bolaget Landvetter Södra Utveckling AB bildas för uppdraget att leda, utveckla och marknadsföra Landvetter Södra.
2019 Konsortium bildas Sex bolag väljs ut för att ingå i konsortium för utveckling av Landvetter Södra etapp ett.
2020 Samråd Den fördjupade översiktsplanen ut på samråd.
2020 Digital Twin Cities Center Innovationsprojektet Digital Twin Cities Center startar, projektlett av Chalmers. Bolaget är projektpartner.
2020 Systerstad Namyangju Härryda kommun skriver avtal och blir systerstad med Namyangju i Sydkorea. Syftet är erfarenhets- och kunskapsutbyte inom digitalisering och stadsutveckling.
2020 Innovationsstrategi antas Styrelsen antar strategi för innovationsarbete inom Landvetter Södra.
2021 Samarbetsavtal med konsortium skrivs Ett avtal om fördjupat samarbete inom konsortiet för etapp 1 av Landvetter Södra antas av kommunstyrelsen i Härryda kommun.
2021 Hållbarhetsstrategi antas Styrelsen antar strategi för hållbarhetsarbete inom Landvetter Södra.
2021 Beslut om planstart Kommunstyrelsen beslutade i december 2021 om planstart av etapp ett av Landvetter Södra.
2021 Artskyddsutredning Utökad artskyddsutredning utifrån materialet från fördjupad översiktsplan (FÖP) genomförs av konsult.
2022 Start detaljplanearbete Kommunen beslutar i december 2021 om planstart 2022 för etapp 1 som omfattar flera detaljplaner.
2022 Strukturplan och målbild Konsortiet utvecklar inriktningsmålen och delar in den första etappen i detaljplaner. Den övergripande strukturen för vägar och bebyggelseområden tas fram.
2024 Första detaljplanen antas Planprocessen består av flera skeden. Synpunkter inhämtas genom samråd och granskning för att slutligen antas i kommunfullmäktige.
2024 Byggstart infrastruktur Vägar inom Landvetter Södra börjar byggas.
2025 Byggstart bostäder De första kvarteren påbörjas.
2027 Första inflyttning De första inflyttarna kliver över tröskeln till sina hem.
2040 Etapp 1 utbyggd Målsättningen är att 10 000 nya invånare nu har flyttat till Landvetter Södra

Vi vill ha dina ideér

Kontakta oss

På gång

2024-05-02

Ny vd när Landvetter Södra tar klivet in i nästa fas

Martin Öbo blir ny vd för Landvetter Södra utveckling AB. Martin Öbo arbetar idag som konsult i eget bolag inom juridik och stadsutveckling bland annat, tillträder i augusti. – Jag är stolt och hedrad över förtroendet att fortsätta leda utvecklingen

2024-03-28

Sex miljoner i forskningsstöd för Landvetter Södra

Statliga forskningsrådet Formas har beviljat sex miljoner kronor till forskning om hur utformningen av byggnader och livsmiljöer i Härryda kommun kan bidra till att stärka människors hälsa och välbefinnande.

2023-12-20

Ny organisation när bolaget tar nästa steg

Landvetter Södra har nu kommit in i en mer konkret fas med en beslutad målbild och avgränsning för den första detaljplanen inom etapp 1. För detta nya viktiga skede stärker bolaget upp organisationen med en ny roll som kombinerad vd och projektchef.

2023-10-12

Höstseminarium med fokus på hållbarhet

Här är vi och hit ska vi! Välkomna till en kväll om det pågående arbetet i Landvetter Södra med fokus på hållbarhet.

2022-09-21

Webbinarium tema Framtidens mobilitet

Välkomna till 60 minuter digitalt lunchmöte med tema Framtidens mobilitet. Inbjudna talare från Saab och IUS Innovation.

2022-05-23

Webbinarium tema Energi

Välkomna till 60 minuter digitalt frukostmöte med tema Energi. Inbjudna talare från E.ON, Härryda Energi och Chalmers. Läs mer via länken. När: 23 maj kl 8.00-9.00

2022-04-27

Årsstämma

Landvetter Södra Utvecklings årsstämma äger rum i Landvetter kulturhus. Vill du komma anmäler du dig till: maria.adahl@andvettersodra.se senast den 20 april. Välkomna!

2022-03-03

50 minuter med Landvetter Södra & Co

Välkomna till 50 minuter digitalt frukostmöte med tema Att bygga en stad i digital tvilling. Inbjudna talare: Anders Logg, föreståndare Digital Twin Cities Center, Chalmers och Liane Thuvander, biträdande professor, Chalmers. När: 3 mars kl 8.10-9.00

2021-12-03

50 minuter med Landvetter Södra & Co

Välkomna till 50 minuter digitalt frukostmöte med tema ekonomi. Vad kostar det att bygga en stad och hur räknar man? Inbjudna talare: Bo Ekström, ekonomichef Härryda kommun och Lars Henriksson, affärsutvecklare Skanska. När: 3 december kl 8.10-9.00

2021-10-28

LSUAB besöker Rådet för idéburna organisationer

Vi presenterar nuläge i projekt Landvetter Södra och bjuder in till dialog om hur föreningslivet kan bli delaktiga i processen. Inbjudna: representanter för förening, förbund eller annan ideell organisation i Härryda kommun är välkomna att delta.

2021-09-09

Infoträff för medborgare i Härryda kommun

Vi bjuder in till Infoträff för er som bor i Härryda kommun och är nyfikna på Landvetter Södra. Mer info och hur du anmäler dig hittar du under Läs mer.

2021-04-19

Samråd 3 Trafikverket Götalandsbanan

Vid detta samråd presenterar Trafikverket miljökonsekvensbeskrivningar och färre korridoralternativ. Allmänhet och olika aktörer är välkomna att lämna synpunkter. Läs mer på Trafikverkets webbsida.

2021-04-21

Årsstämma Landvetter Södra Utveckling

Årsstämman hålls digitalt.

2021-03-15

Maria Ådahl medverkar på hållbarhetsevent

Tillsammans med Gröna städer arrangerar Tesab ett hållbarhetsevent där vd Maria Ådahl medverkar och berättar om Landvetter Södra. Eventet livesänds via Youtube och ingen föranmälan krävs.

2021-02-25

Frukostwebinarium om ny infrastrukturplan 2022-2033

Nätverket Gröna städer bjuder in till frukostwebinarium om: Hur kan staten och kommunerna samarbeta bättre i arbetet med den nationella infrastrukturplanen?

2020-11-25

Infoträff

Presentation av nuläge och på gång i stadsutvecklingsprojektet Landvetter Södra. Digital träff den 25 november kl 13.00-14.00. Anmälan via länken Läs mer.

2020-09-14

Samråd 2 Trafikverket Götalandsbanan

Trafikverket har genomfört sitt andra samråd gällande korridorer för Götalandsbanan. De utgår i nuläget från tre stationer, men kommer att beskriva hur en station i Landvetter Södra skulle kunna anslutas i framtiden.

2020-04-20

Samråd Fördjupad översiktsplan Landvetter Södra

Samrådet pågår under perioden 20 april – 17 juni 2020. Läs på Härryda kommuns hemsida hur du lämnar dina synpunkter. Samrådsmöten i Landvetter Kulturhus den 27 maj och 2 juni är inställda. Inom kort kan du se presentation i en kort film om Landvetter

2020-03-30

Trafikverket samråd Götalandsbanan

Fysiskt samrådsmöte inställt. Presentation online på Trafikverkets hemsida.

2020-02-26

Fastighetsmässan i Malmö

Vår styrelseordförande Per Vorberg presenterar Landvetter Södra på Fastighetsmässan i Malmö.

Landvetter Södra i Minecraft

Hur bygger vi ett samhälle på bästa sätt? Genom att lyssna på såväl forskning som kommunens 11-åringar är vi övertygade om att vi får den bästa möjliga blandningen.

Vi har också gjort en så kallad framtidsspaning med årskurs 9 och gymnasieungdomar kring våra inriktningsmål samt låtit kommunens grundskolor vara med och bygga Landvetter Södra i Minecraft. Roligt och värdefullt. Vi har haft en utställning kring Landvetter Södra och planerar för fler dialoger med våra kommuninvånare.

Dialog och samarbete

3 000

Lokala Arbetstillfällen

12 000

Externa Arbetstillfällen

10 000

Antal bostäder

Röster om Landvetter Södra

Niels-Peter Jacobsen

Regionchef

”Vi är stolta och väldigt glada över förtroendet att få medverka till utvecklingen och förverkligandet av en helt ny stad i en expansiv del av regionen.”

Nordr är en av byggaktörerna i konsortiet för Landvetter Södra.