Ny organisation när bolaget tar nästa steg 

Landvetter Södra har nu kommit in i en mer konkret fas med en beslutad målbild och avgränsning för den första detaljplanen inom etapp 1. För detta nya viktiga skede stärker bolaget upp organisationen med en ny roll som kombinerad vd och projektchef.   

Samtidigt kommer nuvarande vd Maria Ådahl under våren 2024 få en ny roll som innovations- och utvecklingschef. Maria är vd för LSUAB till dess rekryteringen av ny vd och projektchef är klar. 

– Det är ett strategiskt viktigt steg bolaget nu gör, genom att stärka upp kring frågor kopplat till detaljplaner, strukturplan och exploateringsfrågor. Samtidigt är det oerhört viktigt att också växla upp arbetet kring innovations- och utvecklingsfrågor kopplat till hållbarhet och forskning. I ägardirektiv ska bolaget vara en nod och plattform för hela kommunen i dessa strategiskt viktiga frågor, säger Per Vorberg, styrelseordförande i Landvetter Södra Utveckling AB.  


Maria Ådahl ser positivt på att axla en ny roll.
– Jag ser jättemycket fram emot att gå in mitt nya uppdrag som innovations- och utvecklingschef. För en hållbar samhällsutveckling behöver dessa frågor strategiskt prioriteras och ledas dedikerat. Landvetter Södra är ett mycket viktigt projekt som också väcker stor nyfikenhet, säger Maria Ådahl, vd. 
 

 

Viktig nod för hållbar stadsutveckling
Maria Ådahl menar att Landvetter Södra med den här förändringen, får möjlighet att bli en ännu starkare nationell och internationell nod för hållbar stadsutveckling där innovationer skapas, skalas upp och där kunskapsutbyte och lärande sker. Förändringen går också helt i linje med bolagets roll att involvera fler invånare, företag och intressenter.

– Tillsammans med invånare, näringsliv och akademi tar vi nu stora kliv framåt i dessa strategiskt viktiga frågor för Landvetter Södra med fokus på kommande generationer för att skapa berikande livsmiljöer, säger hon.

 

Styrelsen säkerställer framdrift
Bolagets styrelse kommer fortsätta arbeta för att säkerställa framdrift, ekonomisk styrning och genomförandet enligt uppdrag.

– Landvetter Södra har utvecklats framgångsrikt och är nu inne i en fas som närmar sig genomförande där arbetet både ska konkretiseras, spetsas och växlas upp. Bolaget kommer med en strategisk rekrytering kring den fysiska utvecklingen i kombination med ökat fokus på innovation, kunna fortsätta arbetet med utvecklingen av ett av Sveriges mest spännande och viktiga stadsutvecklingsprojekt, säger Patrik Linde, vice ordförande i bolaget.

 

Arbetet växlas upp
Prioriterat framåt är att säkerställa att detaljplaner, infrastruktur och strukturplan drivs framåt och samtidigt möjliggöra att hållbarhet och innovation leds strategiskt för att fullfölja ägardirektiv samt nå inriktningsmål och målbild.