Pressmeddelande: ”Bra med omtag för Göteborg-Borås”