Pressmeddelande: Så blir logotyperna för Landvetter Södra

Ett av Sveriges största och mest unika stadsutvecklingsprojekt, Landvetter Södra har nu fått en logotyp. Även det kommunala bolaget Landvetter Södra Utveckling AB, som har uppdraget att driva arbetet att utveckla staden, har nu en grafisk profil och logotyp. Båda logotyperna har tagits fram av kommunikationsbolaget Infab.

– Vi tilltalades av att symbolens tre färger står för de tre dimensionerna inom hållbarhet: rosa står för det sociala, grönt för det ekologiska – skog och natur och det blå för det ekonomiska men också vatten och luft, säger Amanda von Matern, kommunikations- och marknadsansvarig Landvetter Södra Utveckling.

Genom att bara använda gemener ökar läsbarheten och ger ett modernt, mänskligt intryck. Typsnittet som valts till logotyperna heter Railway, vilket passar bra till ett framtida stationssamhälle. Det var också viktigt för bolaget att man i logotypen kan känna tillhörigheten till Härryda kommun, bolagets ägare. Den grafiska profilen och logotyperna blir avstampet i att bygga en bra varumärkesplattform.

– Nästa steg blir att implementera den grafiska profilen på våra plattformar, i dagsläget webbsidan och LinkedIn, men också våra lokaler där vi vill skapa känslan av framtidens stad. Vi är ett litet bolag med stora ambitioner och ett stort fokus framöver kommer att ligga på att tillsammans med våra utvalda partners skapa ett platsvarumärke som ska locka framtida medborgare, näringsliv och besökare från världens alla hörn, säger Amanda von Matern.

Så här ser logotyperna ut för staden och för bolaget: