Hur bygger man en helt ny och hållbar stad från grunden?

Detta och mycket annat diskuterades i våra workshops som anordnas i forskningsprojektet SamSam som stöds av Energimyndigheten.

En sammanställning av resultatet finns att ladda ner här:

WORKSHOP 1 WORKSHOP 2

Forskare på KTH, Chalmers, Luleås tekniska universitet och Göteborgs universitet har som övergripande mål att ta fram fördjupad kunskap om urban strukturs och planeringsprocessers betydelse för att utveckla hållbara, energieffektiva och tillgängliga stationssamhällen. Och det är ju precis vad Landvetter södra är tänkt att bli!

I den första workshopen i höstas fick deltagarna diskutera motsatta förhållningssätt till varsitt strukturgivande stadbyggnadstema för Landvetter södra. Ska bebyggelsen vara enkärnig eller flerkäring, hur ska funktionsblandningen se ut, ska transportstrukturen vara fin- eller stormaskig? Resultatet visade att den viktigaste planeringsindikatorn var närheten till kollektivtrafik tätt följt av anpassning till befintlig natur och landskap.

I februari var det dags för workshop nummer två – tema denna gång var strategiska vägval med fokus på lokalisering, tidshorisonter och hållbar, energieffektiv struktur. Förutom tjänstemän och politiker från Härryda kommun deltog också representanter från bland annat Trafikverket, GR och VGR. Deltagarna fick göra strategiska vägval utifrån olika scenarion. Hur ska Landvetter södra växa fram om det kommer en järnväg med ett stopp, eller om det kommer en järnväg men utan stopp, eller ingen järnväg? Det ledde till spännande diskussioner och kreativa lösningar.