Torsdagen den 4 oktober 2018 medverkade Landvetter södra utveckling AB och Härryda kommun på hearing om transportplaner inom utredningen Samordning för bostadsbyggande. Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

– Vi är stolta att vi som aktiv part är med och påverkar, nätverkar och skyndar på byggandet av hållbara städer och fler bostäder, säger Maria Ådahl, vd för Landvetter Södra.

Titta på inspelningen från hearing