Höghastighetsjärnvägen dröjer men planeringen fortsätter