Medlemskap i Gröna Städer

Nu är Landvetter södra utveckling AB medlem i Gröna städer, en organisation som stimulerar ett ökat samarbete mellan olika aktörer som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling.

”Gröna Städer bildades av insikten att hållbarhet inte kan arbetas med i stuprör utan samverkan mellan branscher såväl som det offentliga och privata måste fungera för att vi ska kunna nå de gemensamma målen inom Agenda 2030. Landvetter Södra är ett otroligt spännande projekt där möjligheten är bättre än någonsin att kunna följa ett tvärsektoriellt hållbarhetsarbete i praktiken.” säger Lars Eriksson, generalsekreterare för Gröna Städer.

Läs mer