Landvetter södra – intresseanmälan

Syftet med denna inbjudan till intresseanmälan är att få en översikt av olika aktörers intresse av involvering, medverkan och samverkan inom Landvetter södra. Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB) vill också informera om pågående arbete och processer. Intresseanmälan görs enligt beskrivning i webbformuläret nedan.

Vi kommer utifrån intresseanmälan välja ut de första aktörerna för samverkan kring Landvetter södra.

Landvetter södra – intresseanmälan