Fördjupad översiktsplan ute på samråd

Härryda kommun har sedan våren 2016 arbetat med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Landvetter Södra. Den 2 april beslutade kommunstyrelsen i Härryda kommun att förslaget till en FÖP för Landvetter Södra ska ut på samråd.

I Landvetter Södra planeras det för en ny hållbar stad som på sikt ska rymma minst 25 000 invånare. Staden ska vara unik genom att den, enligt politiska inriktningsmål, ska vara innovativ, modern, internationell och mänsklig. Syftet med fördjupningen av översiktsplanen (ÖP 2012) är att tydliggöra kommunens långsiktiga vilja för hur och till vilka ändamål som mark- och vattenområdena inom Landvetter Södra ska användas och beskriva konsekvenserna.

– Landvetter Södra är en fantastisk möjlighet för kommunen och regionen att ta täten i hållbar stadsutveckling. Samtidigt kommer Härryda kommun att kunna erbjuda många fler bra och attraktiva bostäder för alla grupper, med en nära koppling till naturen. Det känns riktigt bra att nu gå ut på samråd med fördjupade översiktsplanen för området, säger Per Vorberg styrelseordförande Landvetter Södra Utveckling AB och kommunstyrelsen Härryda kommun och fortsätter:
– För många medborgare har det hittills varit svårt att bilda sig en uppfattning om vad som planeras, men nu blir det tydligare. Jag ser fram emot att vi nu kommer kunna börja ha fler presentationer för allmänheten om hur det utvecklas, svara på frågor och ta in synpunkter.

Projektet befinner sig i planeringsfasen. Landvetter Södra Utveckling och sex utvalda byggaktörer arbetar intensivt med exploateringsekonomi, målbild, avgränsning för etapp ett (cirka 10 000 invånare) samt strategier för hållbarhet och innovation.

– Att det nu är beslutat att den fördjupade översiktsplanen ska ut på samråd under våren är en viktig milstolpe i projektet. Många betydande steg kommer att tas i år och med detta beslut kan planeringen fortgå, vilket känns fantastiskt, säger Maria Ådahl vd Landvetter Södra Utveckling AB.

Samrådet pågår april-juni

Samrådet pågår 20 april-17 juni. Alla handlingar och information om hur du kommer att kunna lämna synpunkter finns på Härryda kommuns webbplats.

Samrådsmötena i Landvetter kulturhus den 27 maj och 2 juni är inställda på grund av pandemin covid-19. Härryda kommun sammanfattar det viktigaste från samrådshandlingarna i en film på harryda.se/landvettersodra. Lyssna även på kommunalråden Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) som berättar om varför den nya staden behövs och bakgrunden till val av plats. Se filmen här.