Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling inleder samarbete med statlig utredning för innovativ stadsutveckling

Under Almedalens andra dag signerar Landvetter Södra Utveckling avtal med regeringens utredning Samordning för bostadsbyggande om samverkan kring innovationsstrategier för den hållbara staden Landvetter Södra i Härryda kommun.

Målet är att utveckla en metod för att arbeta med innovationer i nya stadsdelar för att sedan kunna sprida arbetssättet till andra svenska kommuner och på sikt även internationellt.

– Vi har ett uppdrag från regeringen att stötta svenska kommuner som bygger nya bostadsområden och stadsdelar att kunna finna innovativa lösningar för bostadsbyggande. Härryda kommun är långt framme med planer och exploateringar för Landvetter Södra och vi vill bidra till att de kan ligga i framkant när det gäller innovationer, säger Johan Edstav, särskild utredare i utredningen Samordning för bostadsbyggande.

Ambitionen är att fler innovationer ska tillämpas i planerings- och byggprocessen för Landvetter Södra och att det ska finnas innovativa produkter, tjänster eller metoder som kan visas upp och inspirera. Arbetet bedrivs i samverkan med utvecklare och leverantörer av de innovativa lösningarna. Inriktning för innovationsarbetet väljs ut i en workshopprocess under hösten 2019. Tänkbara innovationsområden är mobilitet, tillgänglighet, dialog och processer för samskapande samt biodiversitet och klimatanpassning.

– Landvetter Södra ska bli något unikt för Sverige och för att lyckas med visionen om en helt hållbar stad behövs samverkan och innovation. Det intentionsavtal vi nu har signerat med regeringsutredningen Samordning för bostadsbyggande kommer att betyda mycket för våra val av innovationer att satsa på när vi bygger Landvetter Södra, säger Per Vorberg, styrelseordförande Landvetter Södra Utveckling.

En långsiktig ambition för samarbetet är en process för att förverkliga kommunens och utvecklingsbolagets mål att visa upp den nya stadsdelen i en världsutställning.

– Landvetter Södra identifierades tidigt av regeringens utredare som ett av de nio mest intressanta stadsutvecklingsprojekten. Vi är mycket glada att det nationella samarbetet nu konkretiseras ytterligare och med innovationshöjd kan vi nå hållbarhetsmål och skapa en attraktiv stad snabbare, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling.

Presskontakt: Amanda von Matern, Kommunikations- och marknadsansvarig, +46-766 494377