Stort intresse bland aktörer att vara med och bygga Landvetter Södra

Den 8 februari var sista dagen för intresseanmälan om att vara med och bygga etapp ett av framtidens stad i Landvetter Södra. Närmare 40 bolag vill vara med och utveckla det största utvecklingsområdet i Härryda kommun. Byggherrar, arkitekter och energibolag i framkant finns med bland de sökande.

I denna första etapp, som omfattar ca 15 ha, har Landvetter Södra Utveckling AB för avsikt att välja ut 3-8 aktörer som i långsiktig samverkan planerar och genomför utvecklingen tillsammans med LSUAB och Härryda kommun.

– Vi är mycket glada och stolta över att så många, både större och mindre företag, vill vara med och utveckla Landvetter Södra tillsammans med oss. Det är en bekräftelse på att vi har ett mycket strategiskt område i regionen att utveckla. Det visar också att politiska inriktningsmål och vårt arbete i kommun och bolag är i linje med vad företagen ser som viktiga satsningar och planer, säger Maria Ådahl, vd för Landvetter Södra Utveckling AB.

Att bygga hållbart från grunden, involvera medborgare och privata aktörer i ett tidigt skede är centralt i uppdraget att utveckla Landvetter Södra för det konsortium som nu ska ta form. Byggstart av etapp ett är planerad att starta år 2020, så det är angeläget att rätt team utses så snart som möjligt.

– Nu börjar det svåra jobbet att välja ut de team av aktörer som tillsammans med oss i kommunen ska förverkliga Sveriges absolut mest intressanta samhällsbygge; att bygga en helt ny hållbar, modern, internationell, och innovativ stad där livskvaliteten för människor är i centrum. Vi ser fram emot detta och tackar alla som lämnat in intresseanmälningar och bidragit i processen så här långt, säger Per Vorberg, ordförande i LSUAB styrelse.

 Läs mer