Pressmeddelande: Näringsminister Ibrahim Baylan besöker Landvetter Södra Utveckling

Pressmeddelande: Näringsminister Ibrahim Baylan besöker Landvetter Södra Utveckling

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I samband med att näringsminister Ibrahim Baylan gör en turné i Västra Götalandsregionen för att diskutera företagandets villkor kommer han till Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling. Besöket sker den 24 januari då bolaget tillsammans med representanter för konsortiet och Härryda kommun presenterar ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt Landvetter Södra.

– Redan 2017 pekade regeringens samordnare för utredningen Samordnat bostadsbyggande, Johan Edstav, ut Landvetter Södra som ett extra intressant stadsprojekt att prioritera med sina unika möjligheter att bygga en hållbar stad från grunden. Förutom att minska bostadsbristen ser vi stora möjligheter till att också stärka näringslivet och företagandet i regionen, därför är vi extra glada för näringsministerns besök, säger Patrik Linde vice ordförande i styrelsen för Landvetter Södra Utveckling.

Ökad konkurrenskraft genom innovation, digitalisering och hållbarhet är frågor som Ibrahim Baylan tidigt pekade ut som prioriterade områden för svensk näringspolitik, något som är helt i linje med utvecklingen av den nya staden Landvetter Södra.

– När den hållbara staden Landvetter Södra utvecklas är också ett hållbart näringsliv en självklarhet i planeringen. Vi ser fram emot att ha en dialog med näringsministern kring hur vi kan gynna tillväxten, skapa innovation och arbetstillfällen mellan Göteborg och Borås och ett stenkast från flygplatsen och världen, säger Maria Ådahl vd Landvetter Södra Utveckling.

Tid: 24 januari klockan 10.30-11.30
Plats: Landvetter Södra Utveckling, Skolvägen 2 (mellan Härryda kommunhus och Förbo)

Besöket är öppet för media.
Anmäl intresse till: amanda.vonmatern@harryda.se

Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling utbyter kunskap med Liverpool

Som ett led i att utveckla en internationell, hållbar stad tecknar Landvetter Södra Utveckling en avsiktsförklaring med Liverpool, Australien. Samarbetet innebär att städerna kommer att dela kunskap om hållbar stadsutveckling bland annat genom mediet Minecraft.

– Att samarbeta över landsgränser är en förutsättning för att få effekt på riktigt när det gäller att skapa framtidens hållbara och innovativa städer. Att samarbeta med Liverpool, som står inför liknande utmaningar, är ett strategiskt beslut för att placera projektet på global nivå, säger Per Vorberg ordförande i styrelsen för Landvetter Södra Utveckling.

Precis som Härryda kommun tidigare gjort använder Liverpool Minecraft som ett sätt att få ungdomar att delta i planeringsprocessen av en ny stad. Liverpools borgmästare Wendy Waller ser att det finns paralleller mellan Landvetter flygplats och Western Sydney International Airport.

– I båda fallen har vi chansen att planera området runt flygplatserna från grunden, säger borgmästare Waller.

Under de senaste två åren har Liverpool arrangerat Minecraft-tävlingar för att uppmuntra grundskoleelever att använda sina unga sinnen till utvecklingen av Western Sydney International Airport och Aerotropolis.

Härryda kommun genomförde motsvarande aktivitet 2016 med 1400 grundskoleelever från 65 klasser som skapade ett Landvetter Södra som de såg framför sig. Det finns planer på att fortsätta arbetet med elever och Minecraft för innovativ stadsutveckling i Landvetter Södra.

– Vi ser det som en självklarhet att involvera de yngre generationerna och blev glada när vi fick reda på att de tänker på samma sätt på andra sidan jordklotet. Det är ju ungdomarna som kommer att bo i dessa städer, säger Maria Ådahl vd för Landvetter Södra Utveckling.

– Jag är glad över att staden samarbetar med en likasinnad organisation som värderar samhällsengagemang så mycket, men vårt utbyte kommer att gå djupare än så. Vi kommer att dela resultaten av forskning och utredningar om ämnen som integration med den naturliga miljön, högkvalitativ kollektivtrafik och spetskompetens i platsskapande, säger Wendy Waller.

Den australiensiska ambassadören i Sverige, Finland och Lettland, Bernard Philip tycker att partnerskapet kan inspirera andra att bilda internationellt samarbete.

– Detta partnerskap är ett bra exempel på hur kommuner med en gemensam vision kan samarbeta virtuellt för att utveckla innovativa stadsområden, säger ambassadör Philip.