Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling del av Business Swedens team för samarbete kring Australiens miljardsatsning på stadsutveckling

Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling del av Business Swedens team för samarbete kring Australiens miljardsatsning på stadsutveckling

Business Sweden inleder partnerskap kring Australiens största investering någonsin i smarta städer då de satsar på utbyggnaden av Sydney i Western Sydney City Deal. Dealen innefattar utvecklandet av en ny stad runtom den redan annonserade investeringen i en ny flygplats i Western Sydney.
– Landvetter Södra Utveckling har bjudits ned för att introducera hur vi i Sverige arbetar inom utveckling av smarta städer, säger Martin Ekberg, handelssekreterare för Australien på Business Sweden. 

Med seminarier den 12 och 13 december i Sydney går startskottet för ett strategiskt samarbete mellan Sverige och Australien för att möta globala miljöutmaningar över landsgränserna.

– Business Sweden, Landvetter Södra Utveckling, ABBEricssonEnvac och Saab har gått tillsammans under Team Sweden för att introducera Sveriges synsätt på smarta städer och inspirera till hållbara lösningar, säger Martin Ekberg.

Utöver världsledande lösningar inom energi, mobilitet och digitalisering presenteras också den svenska triple helix modellen, det vill säga samverkan mellan akademi, offentlig och privat sektor.

– Att man från Australien vänder sig till Sverige för att hitta lösningar för hållbar stadsutveckling är verkligen ett kvitto på att vi i Sverige är i fronten kring smarta städer och samhällsbyggnad. Vi är självklart glada få medverka med expertis kring hur vi utvecklar Landvetter Södra innovativt från scratch. Vi kommer framför allt lyfta vårt samarbete inom smarta städer, exempelvis med Chalmers kring digitala tvillingar, Minecraft och ungdomsdialog, S3-projektet med självkörande fordon samt hållbart byggande och våra partners, säger Maria Ådahl vd Landvetter Södra Utveckling.

Förutom kunskapsutbyte innebär samarbetet också möjligheter för svenska företag att vara affärspartners i satsningen som Australien nu gör för smart stadsutveckling.

Landvetter Södra Utveckling skrev redan i höstas ett samarbetsavtal kring hållbar stadsutveckling med Liverpool City Council, som är en av aktörerna i Western City Deal och arbetet med utvecklingen av den nya flygplatsen.

– Vårt samarbete med Liverpool i Western Sydney kommer också att få rejäl skjuts framåt då seminarier med många svenska storbolag kommer äga rum tillsammans med Landvetter Södra Utveckling och Business Sweden, säger Maria Ådahl.

Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling utbyter kunskap med Liverpool

Som ett led i att utveckla en internationell, hållbar stad tecknar Landvetter Södra Utveckling en avsiktsförklaring med Liverpool, Australien. Samarbetet innebär att städerna kommer att dela kunskap om hållbar stadsutveckling bland annat genom mediet Minecraft.

– Att samarbeta över landsgränser är en förutsättning för att få effekt på riktigt när det gäller att skapa framtidens hållbara och innovativa städer. Att samarbeta med Liverpool, som står inför liknande utmaningar, är ett strategiskt beslut för att placera projektet på global nivå, säger Per Vorberg ordförande i styrelsen för Landvetter Södra Utveckling.

Precis som Härryda kommun tidigare gjort använder Liverpool Minecraft som ett sätt att få ungdomar att delta i planeringsprocessen av en ny stad. Liverpools borgmästare Wendy Waller ser att det finns paralleller mellan Landvetter flygplats och Western Sydney International Airport.

– I båda fallen har vi chansen att planera området runt flygplatserna från grunden, säger borgmästare Waller.

Under de senaste två åren har Liverpool arrangerat Minecraft-tävlingar för att uppmuntra grundskoleelever att använda sina unga sinnen till utvecklingen av Western Sydney International Airport och Aerotropolis.

Härryda kommun genomförde motsvarande aktivitet 2016 med 1400 grundskoleelever från 65 klasser som skapade ett Landvetter Södra som de såg framför sig. Det finns planer på att fortsätta arbetet med elever och Minecraft för innovativ stadsutveckling i Landvetter Södra.

– Vi ser det som en självklarhet att involvera de yngre generationerna och blev glada när vi fick reda på att de tänker på samma sätt på andra sidan jordklotet. Det är ju ungdomarna som kommer att bo i dessa städer, säger Maria Ådahl vd för Landvetter Södra Utveckling.

– Jag är glad över att staden samarbetar med en likasinnad organisation som värderar samhällsengagemang så mycket, men vårt utbyte kommer att gå djupare än så. Vi kommer att dela resultaten av forskning och utredningar om ämnen som integration med den naturliga miljön, högkvalitativ kollektivtrafik och spetskompetens i platsskapande, säger Wendy Waller.

Den australiensiska ambassadören i Sverige, Finland och Lettland, Bernard Philip tycker att partnerskapet kan inspirera andra att bilda internationellt samarbete.

– Detta partnerskap är ett bra exempel på hur kommuner med en gemensam vision kan samarbeta virtuellt för att utveckla innovativa stadsområden, säger ambassadör Philip.