Inbjudan: Företagsträff 10 december

Inbjudan: Företagsträff 10 december

Intresset för Landvetter Södra är stort och vi ser samverkan som en viktig framgångsfaktor för att lyckas med uppdraget att bygga en ny hållbar stad. Därför vill vi bjuda in er företagare som är intresserade av att vet mer om var vi befinner oss i projektet och vad som är på gång:

När: tisdag den 10 december kl 10.00-12.00
Var: Råda rum, Kyrkvägen 45

Anmäl dig via mail till landvettersodra@harryda.se med info:
Namn:
Bolag:
Mobilnummer:

Välkomna!

Nyhet: Avsiktsförklaring för Landvetter Södra etapp ett godkänd av Kommunstyrelsen i Härryda kommun

Bildandet av konsortium för utveckling av den nya, hållbara staden Landvetter Södra etapp ett tar nu nästa steg. Kommunstyrelsen i Härryda kommun godkände igår en avsiktsförklaring om samverkan mellan sex byggaktörer, Landvetter Södra Utveckling och Härryda kommun. Avsiktsförklaringen signerades av parterna den 9 september.

Byggaktörerna som signerat avtalet tillsammans med Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling är de bolag som i hård konkurrens valdes ut våren 2019: GBJ ByggRiksbyggen ekonomisk förening, Serneke Projektstyrning AB, Skanska Sverige AB och Boklok Housing AB, Veidekke Eiendom och Wallenstam AB.

– I och med avsiktsförklaringen får projektet, förutom ett kompetent team, finansiering från externa parter för det som ska utvecklas i etapp ett, vilket är cirka 50 hektar i storlek. I bolagets ägardirektiv står det att vi ska bära våra egna kostnader och detta är en stor del av bolagets finansiering. Fokus de närmsta månaderna ligger på att ta fram ett samverkansavtal, sätta målbilden för etapp ett med bland annat volymstudie, avgränsning och ekonomi, säger Maria Ådahl vd Landvetter Södra Utveckling.

Startpunkten för samarbetet är den intresseanmälan som parterna skickade in i våras där de presenterade hur de vill gå till väga för att utveckla en ny, hållbar stad utifrån de politiskt antagna ledorden att staden ska vara innovativ, modern, internationell och mänsklig. Avsiktsförklaringen gäller den första etappen av helheten och arbetet med att bryta ner den övergripande visionen till en deletapp är nu igång.

– Att vi formellt nu närmar oss bildandet av ett konsortium för Landvetter Södra etapp ett är en milstolpe för Härryda kommuns största stadsutvecklingsprojekt. Det känns väldigt bra och vi ser fram emot effektiv och gedigen framdrift, säger Per Vorberg ordförande i Landvetter Södra Utvecklings styrelse.

– Det har varit en bred politisk enighet om att vi skulle samverka med externa byggaktörer för att skapa den nya staden Landvetter Södra, nu har vi även gemensamt godkänt avsiktsförklaringen för samarbetet. Det känns fantastiskt, säger Patrik Linde vice ordförande i Landvetter Södra Utvecklings styrelse.

Lyckat deltagande på Nordic Property Expo 2018

Två dagar på konferensen Nordic Property Expo resulterade i två priser för Härryda kommun.

Kommunen utnämndes till ”Årets kommun” när Sveriges Byggindustrier i väst delade ut priser för bästa byggdialog. Kontakten med kommunens tjänstemän, konkurrens på lika villkor och ett gynnsamt klimat för exploatering, bygg och fastighetsverksamheter är det som byggaktörerna uppskattar mest med Härryda kommun.

Och att intresset för Landvetter Södra bara växer visar priset vi fick för högst antal förhandsregistrerade besökare på Expon!

Grattis samhällsbyggnad för fantastiskt jobb och tack alla som valt att komma till Nordic Property Expo för att träffa oss från Landvetter Södra Utveckling AB! Vi ser fram emot fortsatta dialoger och samarbete framöver.