När händer vad?

Picture

Översiktsplanen

I översiktsplanen som antas av kommunfullmäktige 2012 pekas området söder om Landvetter ut som kommunens framtida stora område för bostäder. Området är kuperat och vackert med närhet till såväl djupa skogar som vackra sjöar. Kommunfullmäktige ser möjligheter i området.

2012
Picture

Markköp

Översiktsplanen är ett politiskt antaget dokument som anger hur vi ska använda mark och vatten som finns i Härryda kommun. Att bygga ett samhälle för 25 000 invånare är ett stort projekt. För att underlätta för genomförandet köper Härryda kommun mark, ungefär 650 hektar, för cirka 80 miljoner kronor.

2013-2014
Picture

Inriktningsmål

Under 2014 diskuterar kommunfullmäktige vilken typ av samhälle som Landvetter södra ska vara. Den 22 september samma år tar kommunfullmäktige med stor enighet beslut om fyra inriktningsmål för Landvetter södra. Landvetter södra ska vara den mänskliga, moderna, innovativa och internationella staden. Du hittar inriktningsmålen här.

2014
Picture

Fortsatt arbete

Hur ska vi uppfylla målet att skapa en stad som är mänsklig, modern, innovativ och internationell? Vi som arbetar på Härryda kommun diskuterar och utreder på olika sätt hur vi skapar en stad från grunden. Det görs i arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen. Hösten 2016 tar också vi bland annat hjälp av kommunens grundskoleelever som får bygga sin bild av Landvetter södra i spelet Minecraft.

Du hittar information om vårt arbete med fördjupningen av översiktsplanen här.

Du hittar information om Minecraft här.

2016
Picture

Färdigt förslag

När samrådstiden är slut, går vi igenom de synpunkter som har kommit in och bearbetar förslaget. Under 2018 planerar vi att ha ett så gott som färdigt förslag för Landvetter södra när det kommer till hur de stora dragen för området ska se ut. Nästa steg i processen är att ställa ut förslaget för granskning för att ta in de sista synpunkterna. När det är gjort är det dags för kommunfullmäktige att fatta ett beslut och bestämma hur den övergripande strukturen för Landvetter södra ska se ut.

2018
Picture

Första spadtaget

Vi sätter förhoppningsvis spaden i jorden för Landvetter södra!

2022