Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling utbyter kunskap med Liverpool

Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling utbyter kunskap med Liverpool

Som ett led i att utveckla en internationell, hållbar stad tecknar Landvetter Södra Utveckling en avsiktsförklaring med Liverpool, Australien. Samarbetet innebär att städerna kommer att dela kunskap om hållbar stadsutveckling bland annat genom mediet Minecraft.

– Att samarbeta över landsgränser är en förutsättning för att få effekt på riktigt när det gäller att skapa framtidens hållbara och innovativa städer. Att samarbeta med Liverpool, som står inför liknande utmaningar, är ett strategiskt beslut för att placera projektet på global nivå, säger Per Vorberg ordförande i styrelsen för Landvetter Södra Utveckling.

Precis som Härryda kommun tidigare gjort använder Liverpool Minecraft som ett sätt att få ungdomar att delta i planeringsprocessen av en ny stad. Liverpools borgmästare Wendy Waller ser att det finns paralleller mellan Landvetter flygplats och Western Sydney International Airport.

– I båda fallen har vi chansen att planera området runt flygplatserna från grunden, säger borgmästare Waller.

Under de senaste två åren har Liverpool arrangerat Minecraft-tävlingar för att uppmuntra grundskoleelever att använda sina unga sinnen till utvecklingen av Western Sydney International Airport och Aerotropolis.

Härryda kommun genomförde motsvarande aktivitet 2016 med 1400 grundskoleelever från 65 klasser som skapade ett Landvetter Södra som de såg framför sig. Det finns planer på att fortsätta arbetet med elever och Minecraft för innovativ stadsutveckling i Landvetter Södra.

– Vi ser det som en självklarhet att involvera de yngre generationerna och blev glada när vi fick reda på att de tänker på samma sätt på andra sidan jordklotet. Det är ju ungdomarna som kommer att bo i dessa städer, säger Maria Ådahl vd för Landvetter Södra Utveckling.

– Jag är glad över att staden samarbetar med en likasinnad organisation som värderar samhällsengagemang så mycket, men vårt utbyte kommer att gå djupare än så. Vi kommer att dela resultaten av forskning och utredningar om ämnen som integration med den naturliga miljön, högkvalitativ kollektivtrafik och spetskompetens i platsskapande, säger Wendy Waller.

Den australiensiska ambassadören i Sverige, Finland och Lettland, Bernard Philip tycker att partnerskapet kan inspirera andra att bilda internationellt samarbete.

– Detta partnerskap är ett bra exempel på hur kommuner med en gemensam vision kan samarbeta virtuellt för att utveckla innovativa stadsområden, säger ambassadör Philip.