Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling del av Business Swedens team för samarbete kring Australiens miljardsatsning på stadsutveckling

Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling del av Business Swedens team för samarbete kring Australiens miljardsatsning på stadsutveckling

Business Sweden inleder partnerskap kring Australiens största investering någonsin i smarta städer då de satsar på utbyggnaden av Sydney i Western Sydney City Deal. Dealen innefattar utvecklandet av en ny stad runtom den redan annonserade investeringen i en ny flygplats i Western Sydney.
– Landvetter Södra Utveckling har bjudits ned för att introducera hur vi i Sverige arbetar inom utveckling av smarta städer, säger Martin Ekberg, handelssekreterare för Australien på Business Sweden. 

Med seminarier den 12 och 13 december i Sydney går startskottet för ett strategiskt samarbete mellan Sverige och Australien för att möta globala miljöutmaningar över landsgränserna.

– Business Sweden, Landvetter Södra Utveckling, ABBEricssonEnvac och Saab har gått tillsammans under Team Sweden för att introducera Sveriges synsätt på smarta städer och inspirera till hållbara lösningar, säger Martin Ekberg.

Utöver världsledande lösningar inom energi, mobilitet och digitalisering presenteras också den svenska triple helix modellen, det vill säga samverkan mellan akademi, offentlig och privat sektor.

– Att man från Australien vänder sig till Sverige för att hitta lösningar för hållbar stadsutveckling är verkligen ett kvitto på att vi i Sverige är i fronten kring smarta städer och samhällsbyggnad. Vi är självklart glada få medverka med expertis kring hur vi utvecklar Landvetter Södra innovativt från scratch. Vi kommer framför allt lyfta vårt samarbete inom smarta städer, exempelvis med Chalmers kring digitala tvillingar, Minecraft och ungdomsdialog, S3-projektet med självkörande fordon samt hållbart byggande och våra partners, säger Maria Ådahl vd Landvetter Södra Utveckling.

Förutom kunskapsutbyte innebär samarbetet också möjligheter för svenska företag att vara affärspartners i satsningen som Australien nu gör för smart stadsutveckling.

Landvetter Södra Utveckling skrev redan i höstas ett samarbetsavtal kring hållbar stadsutveckling med Liverpool City Council, som är en av aktörerna i Western City Deal och arbetet med utvecklingen av den nya flygplatsen.

– Vårt samarbete med Liverpool i Western Sydney kommer också att få rejäl skjuts framåt då seminarier med många svenska storbolag kommer äga rum tillsammans med Landvetter Södra Utveckling och Business Sweden, säger Maria Ådahl.