Därför utvecklar vi Landvetter Södra

Därför utvecklar vi Landvetter Södra

Fördjupad översiktsplan ute på samråd

Härryda kommun har sedan våren 2016 arbetat med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Landvetter Södra. Den 2 april beslutade kommunstyrelsen i Härryda kommun att förslaget till en FÖP för Landvetter Södra ska ut på samråd.

I Landvetter Södra planeras det för en ny hållbar stad som på sikt ska rymma minst 25 000 invånare. Staden ska vara unik genom att den, enligt politiska inriktningsmål, ska vara innovativ, modern, internationell och mänsklig. Syftet med fördjupningen av översiktsplanen (ÖP 2012) är att tydliggöra kommunens långsiktiga vilja för hur och till vilka ändamål som mark- och vattenområdena inom Landvetter Södra ska användas och beskriva konsekvenserna.

– Landvetter Södra är en fantastisk möjlighet för kommunen och regionen att ta täten i hållbar stadsutveckling. Samtidigt kommer Härryda kommun att kunna erbjuda många fler bra och attraktiva bostäder för alla grupper, med en nära koppling till naturen. Det känns riktigt bra att nu gå ut på samråd med fördjupade översiktsplanen för området, säger Per Vorberg styrelseordförande Landvetter Södra Utveckling AB och kommunstyrelsen Härryda kommun och fortsätter:
– För många medborgare har det hittills varit svårt att bilda sig en uppfattning om vad som planeras, men nu blir det tydligare. Jag ser fram emot att vi nu kommer kunna börja ha fler presentationer för allmänheten om hur det utvecklas, svara på frågor och ta in synpunkter.

Projektet befinner sig i planeringsfasen. Landvetter Södra Utveckling och sex utvalda byggaktörer arbetar intensivt med exploateringsekonomi, målbild, avgränsning för etapp ett (cirka 10 000 invånare) samt strategier för hållbarhet och innovation.

– Att det nu är beslutat att den fördjupade översiktsplanen ska ut på samråd under våren är en viktig milstolpe i projektet. Många betydande steg kommer att tas i år och med detta beslut kan planeringen fortgå, vilket känns fantastiskt, säger Maria Ådahl vd Landvetter Södra Utveckling AB.

Samrådet pågår april-juni

Samrådet pågår 20 april-17 juni. Alla handlingar och information om hur du kommer att kunna lämna synpunkter finns på Härryda kommuns webbplats.

Samrådsmötena i Landvetter kulturhus den 27 maj och 2 juni är inställda på grund av pandemin covid-19. Härryda kommun sammanfattar det viktigaste från samrådshandlingarna i en film på harryda.se/landvettersodra. Lyssna även på kommunalråden Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) som berättar om varför den nya staden behövs och bakgrunden till val av plats. Se filmen här.

Pressmeddelande: Landvetter Södra Utveckling del av Business Swedens team för samarbete kring Australiens miljardsatsning på stadsutveckling

Business Sweden inleder partnerskap kring Australiens största investering någonsin i smarta städer då de satsar på utbyggnaden av Sydney i Western Sydney City Deal. Dealen innefattar utvecklandet av en ny stad runtom den redan annonserade investeringen i en ny flygplats i Western Sydney.
– Landvetter Södra Utveckling har bjudits ned för att introducera hur vi i Sverige arbetar inom utveckling av smarta städer, säger Martin Ekberg, handelssekreterare för Australien på Business Sweden. 

Med seminarier den 12 och 13 december i Sydney går startskottet för ett strategiskt samarbete mellan Sverige och Australien för att möta globala miljöutmaningar över landsgränserna.

– Business Sweden, Landvetter Södra Utveckling, ABBEricssonEnvac och Saab har gått tillsammans under Team Sweden för att introducera Sveriges synsätt på smarta städer och inspirera till hållbara lösningar, säger Martin Ekberg.

Utöver världsledande lösningar inom energi, mobilitet och digitalisering presenteras också den svenska triple helix modellen, det vill säga samverkan mellan akademi, offentlig och privat sektor.

– Att man från Australien vänder sig till Sverige för att hitta lösningar för hållbar stadsutveckling är verkligen ett kvitto på att vi i Sverige är i fronten kring smarta städer och samhällsbyggnad. Vi är självklart glada få medverka med expertis kring hur vi utvecklar Landvetter Södra innovativt från scratch. Vi kommer framför allt lyfta vårt samarbete inom smarta städer, exempelvis med Chalmers kring digitala tvillingar, Minecraft och ungdomsdialog, S3-projektet med självkörande fordon samt hållbart byggande och våra partners, säger Maria Ådahl vd Landvetter Södra Utveckling.

Förutom kunskapsutbyte innebär samarbetet också möjligheter för svenska företag att vara affärspartners i satsningen som Australien nu gör för smart stadsutveckling.

Landvetter Södra Utveckling skrev redan i höstas ett samarbetsavtal kring hållbar stadsutveckling med Liverpool City Council, som är en av aktörerna i Western City Deal och arbetet med utvecklingen av den nya flygplatsen.

– Vårt samarbete med Liverpool i Western Sydney kommer också att få rejäl skjuts framåt då seminarier med många svenska storbolag kommer äga rum tillsammans med Landvetter Södra Utveckling och Business Sweden, säger Maria Ådahl.