Det kommunägda bolaget Landvetter Södra Utveckling AB i Härryda kommun har uppdraget att leda arbetet med att utveckla staden Landvetter Södra – ett hållbart samhälle från början. Med ledorden innovativ, modern, internationell och mänsklig kommer framtidens stad att utvecklas.

Bolaget bildades i januari 2018. I juni samma år tillsattes Maria Ådahl som vd och i februari 2019 Amanda von Matern som kommunikations- och marknadsansvarig.
Det finns planer för ytterligare rekrytering.

I bolagets styrelse sitter:
Per Vorberg (M), ordförande
Patrik Lindhe (S), vice ordförande
Siw Hallbert (S)
Hans Jakobsson (C)
Anders Halldén (L)

Här är Ägardirektiv Landvetter Södra Utveckling som utgör grunden för bolagets uppdrag.

Hösten 2018 påbörjades processen att utse byggaktörer till konsortiet som ska bygga och utveckla staden tillsammans med bolaget.

Projektet omfattar 10 500 bostäder med plats för 25 000 invånare.
Landvetter Södra kommer att byggas i nära anslutning med Göteborg-Landvetter Airport och Airport City. Det ligger mellan Göteborg och Borås, de två största städerna i västra Sverige, som under de kommande 15 åren kommer att ha en arbetsmarknadsområde som omfattar 1,75 miljoner invånare.
När det nya samhället byggs från början, finns det unika möjligheter att använda den senaste tekniken och bygga för ”morgondagens värderingar” och ideal. Vi ska planera för ett samhälle som är hållbart, även i ett långsiktigt perspektiv.

Vi kommer att bygga en naturorienterad, miljömedveten stad från grunden, fullt utrustad med ny grön teknik. Detta kommer att bli en vacker och miljövänlig stad från vilken det är lätt att resa, men ännu skönare att återvända hem.