Ett nytt samhälle i siffror

3000
Lokala arbetstillfällen
12000
Arbetstillfällen, extern marknad
2600
Småhus
7800
Lägenheter

 

Arbetsmarknad

Landvetter södra kommer att leda till ny sysselsättning, enligt en utredning som gjorts av Hammar Locum Metior AB. Utifrån kända inpendlings-och utpendlingsmönster i Härryda kommun görs en bedömning av sysselsättning inom Landvetter södra.

  • Kommunal och landstingskommunal verksamhet (förskola, skola, administration, vårdcentral samt övriga kommunala myndighetsuppgifter), ca 1 400 sysselsatta.
  • Lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten) ca 1 500 sysselsatta.
  • Näringsverksamhet med extern marknad (utanför Landvetter södra) bör sysselsätta ca 12 000 personer varav ca 5 000 kommer att pendla till annan kommun och ca 7 000 personer kommer att pendla till annan ort i Härryda eller till Landvetter flygplats.

 

Befolkning

  • Drygt 7 800 lägenheter i flerbostadshus varav 40 % hyresrätt och 60 % bostadsrätt
  • Drygt 2 600 småhus varav 50 % friliggande och 50 % gruppbyggda.
  • Därtill räknar vi med att kommersiell näringsverksamhet genererar efterfrågan på 35 000-40 000 m2 LOA lokaler. Kommunal verksamhet i form av förskolor, grundskolor, gymnasium, vård-och omsorgsboenden, kultur-och fritid, brandförsvar samt förvaltning genererar lokalbyggande med ca 90 000 -100 000 m2 LOA.
  • Därtill kommer landstingskommunala vårdverksamheter som behöver ca 5 000 m2 LOA.