Intresset för att vara med och bygga Landvetter Södra är stort. Bolaget fick in 38 intresseanmälningar. Av dessa valdes sex aktörer ut efter en gedigen urvalsprocess som utfördes av styrelsen och bolaget. De utvalda bolagen för etapp ett är: GBJ Bygg, Riksbyggen, Serneke, Skanska, Veidekke, Wallenstam.
Stort fokus i urvalet har lagts vid företagens ambition och kompetens att bygga hållbart i linje med Agenda 2030, innovativt, internationellt och mänskligt i samklang med naturen.
Landvetter Södra är, av regeringen, utsett som ett av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Ambitionen är att bli ett föredöme och en del av en nationell världsutställning för hållbart stadsbyggande från början. Till att börja med är det cirka 50 hektar, med blandad bebyggelse men främst bostäder, som ska byggas i nära anslutning till Landvetter samhälle och Göteborg Landvetter flygplats och Airport City.