Landvetter Södra i siffror

Arbetsmarknad

Landvetter Södra kommer att leda till ny sysselsättning, enligt en utredning som gjorts av Hammar Locum Metior AB. Utifrån kända inpendlings-och utpendlingsmönster i Härryda kommun görs en bedömning av sysselsättning inom Landvetter Södra.

Kommunal och landstingskommunal verksamhet (förskola, skola, administration, vårdcentral samt övriga kommunala myndighetsuppgifter), ca 1 400 sysselsatta.

  • Lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten) ca 1 500 sysselsatta.
  • Näringsverksamhet med extern marknad (utanför Landvetter södra) bör sysselsätta ca 12 000 personer varav ca 5 000 kommer att pendla till annan kommun och ca 7 000 personer kommer att pendla till annan ort i Härryda eller till Landvetter flygplats.

 

Befolkning

  • Vi vill bygga en blandstad med cirka 10 500 bostäder i olika upplåtelseformer. Utvecklingen sker i etapper och vi planerar nu för den första etappen som är tänkt att påbörjas i anslutning till befintlig bebyggelse vid Landvetters backa, söder om Landvetter centrum.
  • Därtill planerar vi för kommersiell näringsverksamhet och kommunal verksamhet i form av förskolor, grundskolor, gymnasium, vård-och omsorgsboenden, kultur-och fritid.

 

Vad vill du se i en ny hållbar stad? Lämna gärna dina idéer här.