Landvetter Södra i siffror

Arbetsmarknad

Landvetter Södra kommer att leda till ny sysselsättning, enligt en utredning som gjorts av Hammar Locum Metior AB. Utifrån kända inpendlings-och utpendlingsmönster i Härryda kommun görs en bedömning av sysselsättning inom Landvetter Södra.

  • Kommunal och landstingskommunal verksamhet (förskola, skola, administration, vårdcentral samt övriga kommunala myndighetsuppgifter), ca 1 400 sysselsatta.
  • Lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten) ca 1 500 sysselsatta.
  • Näringsverksamhet med extern marknad (utanför Landvetter Södra) bör sysselsätta ca 12 000 personer varav ca 5 000 kommer att pendla till annan kommun och ca 7 000 personer kommer att pendla till annan ort i Härryda eller till Landvetter flygplats.

Befolkning

Vi vill bygga en blandstad med cirka 10 000 bostäder i olika upplåtelseformer. Utvecklingen sker i etapper och vi planerar nu för den första etappen som är tänkt att påbörjas i anslutning till befintlig bebyggelse vid Landvetters backa, söder om Landvetter centrum med plats för cirka 4 500 bostäder.

Därtill planerar vi för kommersiell näringsverksamhet och kommunal verksamhet i form av förskolor, grundskolor, gymnasium, vård-och omsorgsboenden, kultur-och fritid.

Ekonomi

Projektet ska ha en ekonomi i balans och man jobbar med så kallat successiv kalkylering.
Se filmen som förklarar hur det hänger ihop:

 

Vad vill du se i en ny hållbar stad? Lämna gärna dina idéer här.