Landvetter Södra i siffror

Arbetsmarknad

Landvetter södra kommer att leda till ny sysselsättning, enligt en utredning som gjorts av Hammar Locum Metior AB. Utifrån kända inpendlings-och utpendlingsmönster i Härryda kommun görs en bedömning av sysselsättning inom Landvetter södra.

 

  • Kommunal och landstingskommunal verksamhet (förskola, skola, administration, vårdcentral samt övriga kommunala myndighetsuppgifter), ca 1 400 sysselsatta.
  • Lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten) ca 1 500 sysselsatta.
  • Näringsverksamhet med extern marknad (utanför Landvetter södra) bör sysselsätta ca 12 000 personer varav ca 5 000 kommer att pendla till annan kommun och ca 7 000 personer kommer att pendla till annan ort i Härryda eller till Landvetter flygplats.

 

Befolkning

  • Drygt 7 800 lägenheter i flerbostadshus varav 40 % hyresrätt och 60 % bostadsrätt
  • Drygt 2 600 småhus varav 50 % friliggande och 50 % gruppbyggda.
  • Därtill räknar vi med att kommersiell näringsverksamhet genererar efterfrågan på 35 000-40 000 m2 LOA lokaler. Kommunal verksamhet i form av förskolor, grundskolor, gymnasium, vård-och omsorgsboenden, kultur-och fritid, brandförsvar samt förvaltning genererar lokalbyggande med ca 90 000 -100 000 m2 LOA.
  • Därtill kommer landstingskommunala vårdverksamheter som behöver ca 5 000 m2 LOA.