Sex miljoner i forskningsstöd för att utveckla Landvetter Södra

Sex miljoner i forskningsstöd för att utveckla Landvetter Södra

Statliga forskningsrådet Formas har beviljat sex miljoner kronor till forskning om hur utformningen av byggnader och livsmiljöer i Härryda kommun kan bidra till att stärka människors hälsa och välbefinnande. Det innebär att den nya stadsdelen Landvetter Södra och andra platser i kommunen kan byggas och utvecklas med stöd av helt ny forskning.

Allt fler kommuner vill bidra till invånarnas hälsa i utvecklingen av stadsmiljöer. Ett dilemma är att forskningsrön saknas kring vilka faktorer som faktiskt ger människor ökat välmående. Nu får Härryda kommun möjlighet att bidra på området då kommunen tilldelats sex miljoner kronor från Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling inom miljö och samhällsbyggande.

Hjälper oss i utformningen av en modern och unik stadsdel

– Den här forskningen bidrar till alla fyra inriktningsmålen för Landvetter Södra som en modern, internationell, innovativ och mänsklig stad. Vi tar fram ny kunskap som hjälper oss utforma en modern stadsdel, unik ur ett internationellt perspektiv. Innovationsprojektet handlar om just det mänskliga; att våra invånare ska leva ett fullvärdigt och högkvalitativt liv med många friska år. Vi ser fram emot att göra det till verklighet tillsammans med byggherrarna i konsortiet, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun.

Patrik Linde, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen fortsätter:
– Vi är självklart mycket glada över beskedet att Landvetter Södra blivit utvalt av Formas att vara testbädd för forskning kring gestaltning av berikande livsmiljöer. Målet med Landvetter Södra är att skapa miljöer som berikar för våra nuvarande och kommande kommuninvånare. Hälsa och välmående med naturen i fokus är centralt i planeringen och utvecklingen.

Det fyraåriga forskningsprojektet ska genomföras i samverkan med Landvetter Södra Utveckling AB, byggherrarna GBJ Bygg, Nordr, Riksbyggen, Skanska och Wallenstam. Även Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet och Sahlgrenska deltar i projektet.

Forskningsprojektet går i linje med Landvetter Södras målsättning

Formas utlysning ”Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande” går i linje med Landvetter Södras beslutade målsättning att stadsrum, byggnader, naturmiljöer och utbud ska öka invånarnas välmående i berikande livsmiljöer som gör människor lugnare, gladare och friskare.

– En utbredd debatt pågår om modern och traditionell arkitektur, vad som är vackert och får oss att må bra. Om nyproducerade boendemiljöer ska främja människors välmående behöver vi zooma ut, ta ett helhetsgrepp och förstå vad som gör verklig skillnad. Debatten är bevis på att ett kunskapslyft behövs. Vi ser fram emot att flytta fram utvecklingen av socialt hållbara stadsdelar i praktiken, säger Christina Ingelsten, projektledare för forskningsprojektet och affärsutvecklare för byggkonsortiet i Landvetter Södra

Tvärdisciplinärt forskarteam lägger grunden för ny kunskap

Landvetter Södra som byggs från grunden för minst 25 000 människor blir en testbädd för forskningen inom det växande fältet neuroarkitektur som visar hur gestaltningen av byggnader påverkar den mänskliga hjärnan.

– Vi för samman ett tvärdisciplinärt forskarteam inom arkitektur, landskapsarkitektur, medicin och miljöpsykologi som lägger grunden för ny kunskap och en helt unik stadsdel, säger Hanna Morichetto, ansvarig forskningsledare i projektet.

Resultatet av projektet ska bli ett ramverk av riktlinjer för gestaltningskvaliteter som bidrar till en hälsofrämjande livsmiljö: från den enskilda bostaden till stadsdelen som helhet. Resultatet ska kunna användas av olika aktörer inom stadsutveckling.

 

Kontakt

Maria Ådahl, vd för Landvetter Södra Utveckling AB
maria.adahl@harryda.se

Christina Ingelsten, projektledare för forskningsprojektet och affärsutvecklare för byggkonsortiet i Landvetter Södra Utveckling AB
christina.ingelsten@skanska.se

Ny organisation när bolaget tar nästa steg 

Landvetter Södra har nu kommit in i en mer konkret fas med en beslutad målbild och avgränsning för den första detaljplanen inom etapp 1. För detta nya viktiga skede stärker bolaget upp organisationen med en ny roll som kombinerad vd och projektchef.   

Samtidigt kommer nuvarande vd Maria Ådahl under våren 2024 få en ny roll som innovations- och utvecklingschef. Maria är vd för LSUAB till dess rekryteringen av ny vd och projektchef är klar. 

– Det är ett strategiskt viktigt steg bolaget nu gör, genom att stärka upp kring frågor kopplat till detaljplaner, strukturplan och exploateringsfrågor. Samtidigt är det oerhört viktigt att också växla upp arbetet kring innovations- och utvecklingsfrågor kopplat till hållbarhet och forskning. I ägardirektiv ska bolaget vara en nod och plattform för hela kommunen i dessa strategiskt viktiga frågor, säger Per Vorberg, styrelseordförande i Landvetter Södra Utveckling AB.  


Maria Ådahl ser positivt på att axla en ny roll.
– Jag ser jättemycket fram emot att gå in mitt nya uppdrag som innovations- och utvecklingschef. För en hållbar samhällsutveckling behöver dessa frågor strategiskt prioriteras och ledas dedikerat. Landvetter Södra är ett mycket viktigt projekt som också väcker stor nyfikenhet, säger Maria Ådahl, vd. 
 

 

Viktig nod för hållbar stadsutveckling
Maria Ådahl menar att Landvetter Södra med den här förändringen, får möjlighet att bli en ännu starkare nationell och internationell nod för hållbar stadsutveckling där innovationer skapas, skalas upp och där kunskapsutbyte och lärande sker. Förändringen går också helt i linje med bolagets roll att involvera fler invånare, företag och intressenter.

– Tillsammans med invånare, näringsliv och akademi tar vi nu stora kliv framåt i dessa strategiskt viktiga frågor för Landvetter Södra med fokus på kommande generationer för att skapa berikande livsmiljöer, säger hon.

 

Styrelsen säkerställer framdrift
Bolagets styrelse kommer fortsätta arbeta för att säkerställa framdrift, ekonomisk styrning och genomförandet enligt uppdrag.

– Landvetter Södra har utvecklats framgångsrikt och är nu inne i en fas som närmar sig genomförande där arbetet både ska konkretiseras, spetsas och växlas upp. Bolaget kommer med en strategisk rekrytering kring den fysiska utvecklingen i kombination med ökat fokus på innovation, kunna fortsätta arbetet med utvecklingen av ett av Sveriges mest spännande och viktiga stadsutvecklingsprojekt, säger Patrik Linde, vice ordförande i bolaget.

 

Arbetet växlas upp
Prioriterat framåt är att säkerställa att detaljplaner, infrastruktur och strukturplan drivs framåt och samtidigt möjliggöra att hållbarhet och innovation leds strategiskt för att fullfölja ägardirektiv samt nå inriktningsmål och målbild.  

Höstseminarium 12 oktober: Hållbarhet och den första etappen

En tidig illustration över den första detaljplanen som ligger i den nordöstra delen av Landvetter Södra-området. Skiss: Mareld arkitekter

Välkommen på höstseminarium med fokus på hållbarhet!

 

En första detaljplan kan skapa plats för cirka 800-1 000 bostäder i Landvetter Södra. I projektet pågår nu analyser av landskap och behov för att skapa miljöer som är berikande och inkluderande.

Här är vi nu och hit ska vi för att utveckla nya attraktiva miljöer och bostäder i Härryda kommun. Bolagets vd, kommunens stadsarkitekt och Mareld arkitektbyrå berättar om vad som händer i projektet just nu.

Konsortiepartners delar med sig av nyvunna och gamla erfarenheter av hållbart samhällsbyggande och lyfter visionen om Landvetter Södra som en plats som berikar.

Var: Landvetters kulturhus, stora salen

När: torsdag 12 oktober, klockan 16-18

Anmälan: mejla landvettersodra@harryda.se senast 9 oktober. Vi bjuder på smörgås och kaffe.