En ny hållbar stad mellan Göteborg och Borås, nära världen

Varför?

I Sverige råder det bostadsbrist. Härryda kommun vill vara med och ta ansvar och gör det på ett sätt som håller in i framtiden. Vi har en unik möjlighet att bygga ett hållbart samhälle från grunden i Landvetter Södra, med plats för minst 25 000 invånare.

När?

Arbetet pågår för fullt. Vi planerar att sätta spaden i jorden någon gång efter 2022. De första invånarna kan börja flytta in efter 2024.

Hur?

Kommunfullmäktige antog med stor enighet övergripande mål för hur Landvetter Södra ska utformas. Därefter har arbetet konkretiserats bland annat med markinköp som gör att kommunen äger en stor del av marken i området. Nu pågår arbetet med fördjupad översiktsplan som ska ut på samråd under 2020.

 

2012 Översiktsplan
2014 Markköp Kommunen köper 800 hektar mark i området Landvetter Södra.
2014 Inriktningsmål Kommunfullmäktige Härryda kommun beslutar om inriktningsmålen för projektet: staden som utvecklas ska vara modern, internationell, innovativ och mänsklig.
2016 Fördjupad översiktsplan Arbetet med fördjupad översiktsplan påbörjas. Ut på samråd 2020.
2018 Bolag bildas Det kommunägda bolaget Landvetter Södra Utveckling AB bildas för uppdraget att leda, utveckla och marknadsföra Landvetter Södra.
2019 Konsortium bildas Sex bolag väljs ut för att ingå i konsortium för utveckling av Landvetter Södra.
2020 Samråd Den fördjupade översiktsplanen ut på samråd

Nyheter

2020-12-14

Film: Infoträffen 25 november 2020

En till två gånger per år arrangerar Landvetter Södra Utveckling en Infoträff för att berätta om det senaste som hänt i projektet Landvetter Södra. Den 25 november hölls ...

2020-05-28

Därför utvecklar vi Landvetter Södra

Just nu pågår samråd av förslag till Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Landvetter Södra. Kommunalråden Patrik Linde (S) och Per Vorberg (M) berättar om varför en ny sta...

2020-05-11

Årsberättelse 2019 LSUAB

Landvetter Södra Utveckling ABs årsstämma genomfördes i år per capsulam, det vill säga utan fysiskt möte. Hör bolagets vd Maria Ådahl presentera årsberättelsen 2019. ...

Vi vill ha dina ideér

Kontakta oss

På gång

2020-11-25

Infoträff

Presentation av nuläge och på gång i stadsutvecklingsprojektet Landvetter Södra. Digital träff den 25 november kl 13.00-14.00. Anmälan via länken Läs mer.

2020-09-14

Samråd 2 Trafikverket Götalandsbanan

Trafikverket har genomfört sitt andra samråd gällande korridorer för Götalandsbanan. De utgår i nuläget från tre stationer, men kommer att beskriva hur en station i Landvetter Södra skulle kunna anslutas i framtiden.

2020-04-20

Samråd Fördjupad översiktsplan Landvetter Södra

Samrådet pågår under perioden 20 april – 17 juni 2020. Läs på Härryda kommuns hemsida hur du lämnar dina synpunkter. Samrådsmöten i Landvetter Kulturhus den 27 maj och 2 juni är inställda. Inom kort kan du se presentation i en kort film om Landvetter

2020-03-30

Trafikverket samråd Götalandsbanan

Fysiskt samrådsmöte inställt. Presentation online på Trafikverkets hemsida.

2020-02-26

Fastighetsmässan i Malmö

Vår styrelseordförande Per Vorberg presenterar Landvetter Södra på Fastighetsmässan i Malmö.

Landvetter Södra i Minecraft

Hur bygger vi ett samhälle på bästa sätt? Genom att lyssna på såväl forskning som kommunens 11-åringar är vi övertygade om att vi får den bästa möjliga blandningen.

Vi har också gjort en så kallad framtidsspaning med årskurs 9 och gymnasieungdomar kring våra inriktningsmål samt låtit kommunens grundskolor vara med och bygga Landvetter Södra i Minecraft. Roligt och värdefullt. Vi har haft en utställning kring Landvetter Södra och planerar för fler dialoger med våra kommuninvånare.

Dialog och samarbete

3 000

Lokala Arbetstillfällen

12 000

Externa Arbetstillfällen

10 000

Antal bostäder

Röster om Landvetter Södra

Niels-Peter Jacobsen

Regionchef

”Vi är stolta och väldigt glada över förtroendet att få medverka till utvecklingen och förverkligandet av en helt ny stad i en expansiv del av regionen.”

Nordr är en av byggaktörerna i konsortiet för Landvetter Södra.